Kazanılan Davalar


Üyemizin süresiz bir şekilde görevlendirilmesine yönelik işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin yarı zamanlı çalışma talebinin reddine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin görevde yükselme sözlü sınavından haksız bir şekilde elenmesine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin sendika üyeliğinin sonlandırılmasına yönelik işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
28/11/2022 tarihi itibariyle çalışıyor olma koşulunu sağlamadığından bahisle kadroya geçirilmeyen üyemizin kadroya geçişini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Somut bir delil olmadan tesis edilen disiplin cezasının iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin sözlü sınavdan haksız bir şekilde elenmesine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin atanma talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin görevde yükselme sözlü sınavından haksız bir şekilde elenmesine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Şef Kadrosu İle Müdür Kadrosu Arasındaki Maaş Farkının Ödenmesini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Süresiz Geçici Görevlendirme İşleminin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Tipiklik ilkesine aykırılık teşkil eden disiplin cezası işleminin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Görevden Uzaklaştırılan Memurun Aylığından Kesilmiş Olan Üçte Birlik Kısmın Yasal Faizi İle Birlikte Ödenmesini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Somut Bir Delil Olmadan Tesis Edilen Disiplin Cezası İşleminin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Somut Bir Delil Olmadan Tesis Edilen Disiplin Cezası İşleminin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin Alt Unvana Atanmasına İlişkin İşlemin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Yedek Listede Bulunan Üyemizin Boşalan Kadroya Çağırılmamasına İlişkin İşleminin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin Emsallerinin Göreve Başlama Tarihi Esas Alınarak SGK Primlerinin Hizmet Dökümüne İşlenmesi Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Cezalandırma amacı güden naklen atama işleminin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Şef Kadrosu İle Müdür Kadrosu Arasındaki Maaş Farkının Ödenmesini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin Eş Durumu ve Sağlık Mazereti Gözetilmeden Görev Yerinin Değiştirilmesine İlişkin İşlemin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin hukuka aykırı bir şekilde hizmet sınıfı dışında görevlendirilmesine ilişkin işlemin iptalini sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin Sözleşmeli Çalıştığı Sürelerin 8 Yıllık Olumlu Sicil Terfisinden Sayılması Talebinin Reddine Yönelik İşlemin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Süresiz Geçici Görevlendirme İşleminin İptalini Sağladık
03 Kasım 2023, Cuma
Üyemizin Yedek Listeden Çağrılmaması İşleminin İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Atanma İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine İlişkin İşlemin İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Usulüne Uygun Şekilde Savunma Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Cezasının İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Kadro Unvanına Uygun Olmayan Görevi Yerine Getirmeyen Üyemize tesis edilen Disiplin Cezasının İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Sözlü Sınavda Başarısız Sayılma İşleminin İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Ek Soruşturma Onayı Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Cezasının İptalini Sağladık
21 Aralık 2022, Çarşamba
Usulüne Uygun Şekilde Savunma Alınmadan Tesis Edilen Disiplin Cezasının İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
2 yıllık zamanaşımı süresine dikkat edilmeden verilen disiplin cezası işleminin iptalini sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Atama İşleminin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Usulüne Uygun Olarak Verilmeyen Görevi Yerine Getirmeyen Üyemize tesis edilen Disiplin Cezasının İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Sınıfı Dışında Görevlendirmenin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Kademe Verilmesini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmadan verilen disiplin cezası işleminin iptalini sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Nakile Muvafakat Verilmemesi İşleminin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Usulüne uygun bir disiplin soruşturması yapılmadan verilen disiplin cezası işleminin iptalini sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Görevlendirme İşleminin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Görevlendirme İşleminin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Tekerrür hükümlerine riayet edilmeden tesis edilen disiplin cezası işleminin iptalini sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Geçmişe Dönük Maaş Ödemesi Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Disiplin cezası ile cezalandırılan davacının ayrıca başka bir yerde görevlendirilmesi işleminin iptalini sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Atama İşleminin İptalini Sağladık
16 Eylül 2022, Cuma
Üyemizi temsilen 2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Açmış Olduğumuz Davayı Kazandık
08 Aralık 2021, Çarşamba
SENDİKAMIZ ÜYESİNİN GÖREV TANIMININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
ATANMA İSTEMİYLE YAPTIĞI BAŞVURUNUN REDDİNE İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
AYLIKTAN KESME CEZASININ İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
6 AY KISA SÜRELİ KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ HESABINDA DEĞERLENDİRİLMESİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
MÜLAKAT SINAVINDA BAŞARISIZ SAYILMA İŞLEMİNİN İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
ARAZİ TAZMİNATININ BUNDAN SONRA ALINMAYACAĞINA DAİR İŞLEMİN İPTALİNİ SAĞLADIK
18 Aralık 2020, Cuma
 
3WTURK CMS v8.3.1