DAVA AÇMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER


  1. Dava açma talep formu
  2. Yetki Belgesi
  3. Davaya ilişkin bilgi ve belgeler(Her davaya ilişkin evraklar değişkenlik arz eder, bu sebeple ilgili belgeleri gÖndermeden Önce hukuk servisiyle gÖrüşmek gerekmektedir.)

DAVA AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

  1. Dava açma talep formunda muhakkak iptali istenilen idari işlem ve uyuşmazlık konusu belirtilerek, üyemiz tarafından imzalanmalıdır.
  2. Dava talebi, Şube başkanlığımız, İl başkanlığımız ve İlçe başkanlığımız kanalıyla gÖnderilirse koordinasyon daha sağlıklı yürütülecektir.
  3. Yukarıda belirtilen belgeler kargo aracılığıyla BüRO MEMUR-SEN Genel Merkezine iletilecektir. Fax ya da mail aracılığıyla gÖnderilen belgelerin, dava talebi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

 

GENEL AÇIKLAMA

Büro Memurları Sendikası olarak kuruluşumuzdan bugüne kadar üyelerimizin hukuki sorunlarının Çözümünde yanlarında olduk. Sendikamız aracılığıyla takip edilen birçok davada kazanımlar elde ederek BÜRO MEMUR-SEN’in haksızlığa karşı mücadelesini tüm kamuoyuna gÖsterdik. Her zaman haksızlığın karşısında yer alarak mücadelemizi hukuki alanda da sürdürdük. Bugünde sendikalar kanununun verdiği yetkiye binayen gerek üyelerimiz adına gerekse de sendikamız tüzel kişiliği adına açtığımız davalarda elde ettiğimiz müspet neticeler yüzümüzü güldürmektedir. Sendikamız hukuk servisi daha Önceden olduğu gibi bugünde tüm üyelerimizin idareyle yaşadıkları hukuksal sorunların çÖzümünde üyelerimizin yanlarında olarak sendikamızın hukuksal kazanımlarını arttıracaktır.

 
3WTURK CMS v8.3.1