Tarihçemiz

Sendikamız ilk olarak 19 Nisan 1995 tarihinde Kurucu Başkanımız Mehmet Fatih Uğurlu ve dava arkadaşları tarafından kurularak, Kamu Büro Sen adı altında faaliyetlerine başlamıştır. Yönetim kurulunun aldığı kararla 19 Haziran 1995’de M.Akif İnan’ın öncülüğünde kurulan Memur Sen Konfederasyonuna Kurucu Üye olarak katılmıştır.  Sendikamız kuruluşunun ilk gününden bu yana “Manevi değerlere saygıyı korumayı, hak ve hukuk kurallarına bağlılığı temin etmeyi, çalışma barışını sağlamak için mücadeleyi ve kamu çalışanlarımızın sorunlarının çözülmesi için gerekli gayreti göstermeyi” amaçlamıştır.

Sendikamız, kuruluşunu müteakiben üye çalışması ve teşkilatlanma faaliyetlerini sürdürdü.
 

SENDİKAMIZIN  KURUCU YÖNETİM KURULU( 19 NİSAN 1995)

M.Fatih UĞURLU
Mehmet Emin ZARARSIZ
Mesut KINALI
Sait İNAN
Remzi SAĞLAR
Sedat KADIOĞLU
Mustafa ATEŞ
 

 O zamanlardaki adıyla KAMU BÜRO SEN 1. Olağan genel kurulunu 14 Ekim 1995 tarihinde gerçekleştirdi.  Bu kurulda  yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Ramazan GÜVEN
Mesut KINALI
Veysel PARLAK
Remzi SAĞLAR
Sait İNAN
Mehmet YENER

 

2.Olağan Genel Kurul toplantısını ise 21 Mart 1998 tarihinde gerçekleştiren Kamu Büro-Sen’in  yeni Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Faik KÜÇÜKYAZICI
Ömer TOKGÖZ
Yaşar ŞAHİN
Ali KESİKBAŞ
İsrafil ODABAŞ
İsmet ACAR

2001 yılında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde   4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunun çıkmasıyla Kamu Büro-Sen yeniden yapılanarak, Büro Memur-Sen (Büro Memurları Sendikası) olarak yeniden kuruldu. Büro Memur-Sen’in Kurucu Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
 

M.Fatih UĞURLU
Yusuf YAZGAN
Osman YÜCE
Necmettin CAN
Eşref GÜNEŞ
Atilla Mutlu ALKIŞ
İsrafil ODABAŞ

 

Sedika  yönetiminin gayretli çalışmaları neticesinde 2002 yılında yapılan üye tespitinde üye sayısı 2109’a ulaştı.  2003 yılında bürokratik sıkıntılar nedeniyle üye sayımızın bir türlü gerçek rakamları göstermemesi nedeniyle sendikamızın üye aidatlarının kesintisi yapılamıyordu. Üye sayısının % 5 lik barajı aşmasına rağmen bu artış bir türlü kanıtlanamıyordu. Konuyla ilgili Ankara 7.İş Mahkemesine dava açılmış Mahkemenin 2003/507 Sayılı Kararıyla Türkiye genelinde üye oranımız % 6.33 olarak tescil edilerek % 5 lik barajın aşıldığı resmen ilan edilmiş oldu. Bu dönemde üye sayımız ise 6.476 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonra mücadelemiz hızla devam etti. İstatistiklerde bizleri dikkate almayan diğer sendikalar endişeye kapılıyor, haksız karalama ve iftira kampanyaları başlatıyorlardı. Bu iftiralarda da adalet yerini buluyor ve Büro Memur-Sen yükselişine devam ediyordu.

Büro Memur-Sen  Kurucu Genel Başkanlığını yapan ve aynı zamanda Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığını yürüten Sayın Mehmet Fatih UĞURLU 2003 yılında yedi yıl boyunca yürüttüğü görevinden ayrıldı. Genel Yönetim Kurulunun kendi arasında 04 Haziran 2003 tarihinde yapmış olduğu seçim sonucunda ise Genel Başkanlığına Büro Memur-Sen Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Yusuf YAZGAN seçildi.  

Bağımsız olan  ve kamu çalışanlarının ortak kimliği üzerinden sendikacılık yapan Büro Memur-Sen  üyelerinin teveccüh ve takdirini  kazandı. 2. Büyük Olağan Genel Kuruluna 7000’in üzerinde bir üye artışıyla gidiyordu.

26 Mart 2005  tarihinde “Adım Adım Yetkiye” parolası ile 2.Olağan Büyük Kongresini MTA Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda Dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleştiren Büro Memur-Sen’in Genel Başkanlığına yeniden Yusuf YAZGAN seçildi. Seçilen yönetim kurulu aşağıdaki isimlerden oluşuyordu.
 

Yusuf YAZGAN
Süleyman DEMİR
Murat SİPAHİ
Kadir ÇİÇEK
Eşref GÜNEŞ
Nail USLU
Abdülvahit ERGÜN

 

Büro Memur-Sen henüz yetkili sendika olmamasına rağmen yeni yönetim kamu çalışanlarının hak ve menfaatlerin kazanmada birçok başarılı çalışma gerçekleştirdi. Böylelikle kamu çalışanlarının teveccühünü kazanan Büro Memur-Sen, üye sayısını 2006 yılında 11.640, 2007 yılında ise 14.307’ye çıkartarak büyük bir performans sergiledi.

 Sendikamız 2-3 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirdiği 3.Olağan Kongresini “Yetkiye Bir Adım” parolası ile gerçekleştirdi. Esenboğa Airport Otelde gerçekleşen kongrede açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yusuf Yazgan Memur-Sen ve Büro memur-Sen’in istikrarlı büyümesinin devam ettiğini ülkemizde Sivil Toplumun yüz akı haline geldiğini ve bir sivil toplum Örgütü olarak Antidemokratik oluşumlara karşı Demokratik mücadeleye azim ve kararlıkla devam edeceklerini ifade etti. Muhteşem geçen bir kongre neticesinde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Yusuf Yazgan’ın içinde bulunduğu yeni yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluştu.

Yusuf YAZGAN
Uğur ÜNALAN
Murat SİPAHİ
Kadir ÇİÇEK
Sait İNAN
İdris MADEN
Abdülvahit ERGÜN

Nihai hedefi çalışanların her türlü ekonomik ve sosyal haklarında azami iyileştirmenin sağlanması için mücadele etmek ve bu hakları almak olan sendikamızın yeni Yönetim Kurulunun tamamı bu dönem içinde profesyonel oldu. Bu güzel gelişme sendikamızın daha güzel hizmet üretmesinin önünü açtı.. Yeni Yönetim Kurulu çalışmalarına hızlı, kararlı ve başarılı bir şekilde devam etti. 2008 yılı Mayıs ayı üye tespit toplantısında üye sayısını 15.874'e çıkardı. Bu sayı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası kurumlarının da  bulunduğu Türkiye Genelinde birçok işyerinde yetkili sendika oldu.                                                         

27 Kasım 2013 tarihinde  Büro Memur-Sen, Ankara Tandoğan İller Sokak’ta satın aldığı Genel Merkez Hizmet Binas’ının açılışını coşkulu bir törenle yaptı. Açılışa Memur-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Halil Etyemez, Memur-sen’e bağlı sendikaların genel başkanları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen Büro Memur-Sen teşkilatı katıldı.                                 

2.Olağan Genel Kurulunu “Adım adım yetkiye” 3.Olağan Genel Kurulunu ise “Yetkiye bir adım” parolası ile gerçekleştiren Büro Memur-Sen, 12-13 Şubat 2011 tarihlerinde yapılan 4.Olağan Genel Kurulunu “Artık Yetki” parolasıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. 3.Olağan Genel Kurulu Öncesinde 15.000 civarında üyesi bulunan sendikamızın 4.Olağan Genel Kurul öncesinde ise 25.000 üyesi bulunuyordu. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Kongrede yaptığı konuşmasında Büro Memur-Sen’in hedefinin kesinlikle yetki olduğunu, bu konuda teşkilatlara güveninin tam olduğunu ifade etti. Kongre sonunda Yusuf Yazgan ve ekibi yeniden güven tazeledi.

Yusuf YAZGAN
Uğur ÜNALAN
Murat SİPAHİ
Kadir ÇİÇEK
Sait İNAN
İdris MADEN
Abdülvahit ERGÜN

 

Büro Memur-Sen bu hızlı, onurlu ve istikrarlı yükselişi ile Büro Memurları açısından bir hak arama platformu olmuş ve Türk Sendikal Tarihinde hak ettiği yeri almıştır. 

Büro Memur-Sen, ilkeli ve etkili sendikacılığı, teşkilatların özverili çalışmaları, elde ettiği önemli kazanımlar sayesinde hizmet kolundaki kamu görevlilerinin haklı tercihi oldu. 2012 yılındaGenel Başkan Yusuf Yazgan döneminde 45 bin 884 üye ile genel yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, bir daha genel yetkili sendika unvanını elinden bırakmadı. Büro Memur-Sen,  üye sayısını 2013 yılında 48 bin 112, 2014 yılında 50 bin 616, 2015 yılında ise 54 bin 908’e taşıdı.

15 Haziran 2014 tarihinde yapılan Büro Memur-Sen Olağanüstü Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Uğur ÜNALAN
Engin KOCABEY
Kadir ÇİÇEK
Mustafa MENGÜTAYCI
Vecdi YANBAZ
Kudbettin AYDIN
Nihat TUNÇ

 

14 Aralık 2014 tarihinde yapılan Büro Memurları Sendikası 5. Olağan Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Yusuf YAZGAN
Mehmet Hadi ERDOĞMUŞ
Vecdi YANBAZ
Kutbettin AYDIN
Sezayi SOYSAL
Mustafa MENGÜTAYCI
Nihat TUNÇ​

Büro Memur-Sen 2016 yılında ise yüzde 27.4 orantısal artış ile rekor bir büyümeye imza attı. Hizmet kolundaki kurumlarda yapılan üye tespit toplantılarının sonucuna göre Büro Memur-Sen geçtiğimiz yıl 54 bin 908 olan üye sayısını 15 bin 44 arttırarak 69 bin 952 üye ile genel yetkisini perçinledi.
 

24-25 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan Büro Memur-Sen 6’ncı Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Yönetimi şu şekilde oluştu:

- Vecdi YANBAZ
- Ahmet Sefa ÖZŞAHİN
- Metin YILANCI
- Bekir TURHAN 
- Yıldırım AKBABA
- Turan ÇETİNKAYA
- Feyim BİNGÖL

 

 02 Kasım 2018 tarihlerinde Vecdi YANBAZ’ın istifası üzerine seçime giden. Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Merkez Yönetimi’ni şu şekilde oluşturdu:

- Metin YILANCI
- Ahmet Sefa ÖZŞAHİN
- Bilal Oktay ÇİÇEKLİTAŞ
- Yıldırım AKBABA
- Bekir TURHAN )
- Turan ÇETİNKAYA 
- Feyim BİNGÖL ​

15 Mart 2020 de Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Büro Memur-Sen’in 5. Olağanüstü Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Genel Kurula Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile delegeler katıldı.

4 liste ile gidilen seçimde Büro Memur-Sen Genel Başkanlığına yeniden Yusuf Yazgan seçildi.

Genel Başkan: YUSUF YAZGAN
Genel Başkan Vekili: BİLAL OKTAY ÇİÇEKLİTAŞ
Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma): EYÜP BEYHAN
Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler): HÜSEYİN YÜKSEL
Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim): ABDULLAH KOYUNCU
Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme): HALİL KÜÇÜKDEVLET
Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler): MUSTAFA KAHRAMAN

Teşekkür konuşması yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, Büro Memur-Sen’i daha ileri noktalara taşımak için mücadele edeceklerini söyledi. Yazgan, “Sorumluluğumuzun farkındayız. Genel yetkili sendikamız Büro Memur-Sen’i birlik ve beraberlik içerisinde daha ileriye taşıyacağız. Kamu çalışanlarının sorunlarının çözümü için elimizden geleni yapacağız. Önce ahlak ve maneviyat diyerek sendikamızda ikinci şahlanış dönemini başlatacağız. Kimseyi ötekileştirmeden, kardeşlik duygularıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Genel kurulumuz sonucunda kaybeden yoktur. Kazanan Büro Memur-Sen ve kamu görevlilerimizdir. Bizlere desteğini gösteren tüm Büro Memur-Sen delegasyonuna teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Etkisi büyüyorken, yetkisi ile masada kazanımların adresi olan Büro Memur-Sen; 7 kişi ile çıktığı yolda 80 binleri aşan bir inanmışlar ordusu haline gelmiştir. Her geçen gün büyüyen ailemiz; büro hizmet kolunda potansiyelinin doruğuna doğru emin adımlarla ilerlemekte, zirvede olmanın getirdiği bilinçle her geçen gün daha da büyük işlere imza atmaktayız.

 
3WTURK CMS v8.3.1