DUYURULAR

BEKİR TURHAN

ADİL BİR DÜNYADA KAYNAKLAR HEPİMİZE YETER

İŞİN GELECEĞİ (FUTURE OF WORK) "Tehditler ve Fırsatlar" Uluslararası Konferansın ARDINDAN.....

Malumunuz olduğu üzere Konfederasyonumuz Memur- Sen tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Adalet Bakanı, Siyasi parti Temsilcilerinin, Bakanlık Bürokratlarının, 107 ülke, 164 Konfederasyon ve 13 Bölgesel Temsilci ile Memur-Sene bağlı Sendikaların Genel Başkan ve Genel Yardımcıları ile İl Temsilcilerinin Katılımları ile geçen hafta Memur- Sen Yeni Hizmet binasında ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 100. Yılı münasebetiyle Uluslararası Konferans gerçekleştirildi.... Tartışmalarda öne çıkan noktalar özetle..... Memur-Sen memurların hak ve hukuklarını savunmakla birlikte Milli bir duruş hareketi, evrensel bir özgürlük hareketi tasavvur ederek çalışmaktadır. Memur-Sen Ülkemizle beraber dünyanın dört bir yanında hakları elinden alınan, emekleri, alın terleri, kaynakları sömürülen onca zenginliğin ortasında fakirliğe mahkum edilen yüzbinlerin sesi, soluğu, nefesi olmaya gayret etmektedir. Memur-Sen le birlikte Türkiye' de ideolojik sendikacılığın yerini, temel hedefi emekçilerin hak ve imkanlarını güçlendirmek olan akademik çalışmalar yapan Yeni bir sendikal anlayış almıştır. Çalışanlarımızın haklarını savunmada gösterdiğimiz gayretin yanı sıra demokrasinin, insan hak Ve hürriyetlerinin, milli iradenin yerleşmesinde Memur-Sen üzerine düşen sorumluluğu göstermiştir. Dünya değişiyor, Hızlı bir şekilde değişiyor...Bu bağlamda "İŞİN GELECEĞİ/Tehditler ve Fırsatlar" konu başlığında biz emekçiler çalışanlar olarak önümüzde ne gibi tehditler var? Ne gibi fırsatlar var? Bugün insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük tehditler; Dünyadaki Kapitalist Sömürü düzeni, Irkçılık, Kendisinden olmayana karşı tahammülsüzlük... Özellikle kapitalist dünya, sömürü düzenini sağlamak adına bir taraftan terör örgütleri eliyle şiddet üretmekte...Diğer taraftan dış destekler tarafından sömürü düzeni kurmak adına ülkelerde darbeler gerçekleştirmekte... "Dijital çağ, yapay zeka kavramı, Endüstri 4.0" tartışmalarıyla emek ve hakça bölüşüm afaroz edilmeye, emek ve alın teri istismar edilmeye, insan görmezden gelinmeye çalışılmaktadır. Her 5 saniyede bir çocuğun açlıktan öldüğü, her gün 800 çocuğun susuzluktan hayatını kaybettiği bir dünyada yaşamaktayız. Buna karşın En zengin 8 kişinin, 3.6 milyar insanın toplamından daha büyük servete sahip ve yine bir işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı, ünlü bir markanın CEO' su 4 günde kazanmakta. Arada binlerce kat gelir ve paylaşım adaletsizliği var. Ancak Memur-Sen olarak diyoruz ki; Üretimin öznesi Emeğin, finans kapitalinin teorileri marifetiyle Yok sayamayacağı kadar gerçek bir konumda yer almaktadır. İçinde yaşadığımız sistem sermaye insanı "insan insanın kurdudur" diye tanımlıyor. Memur-Sen diyor ki; " insan insanın kurdu değil!! İnsan insana verilmiş bir emanettir." Eğer bu ölçüyü tekrar hayatın merkezine koyabilirsek, adaleti, ve adil bölüşümü bütün tartışmaların önüne geçirebilirsek bu kahredici düzenden kurtulabiliriz. Biz hayatın merkezindeki asıl öznenin yani insanın emek mücadelesini verirken, "insan insana emanettir." diyoruz. Bu ilke ile sadece kendi üyelerimizi, kendi ülkemizdeki çalışanları değil, bütün insanlığı düşünüyoruz. Bize dayatılan " Kıt kaynaklar- Sınırsız ihtiyaçlar" iktisat denklemini Memur-Sen olarak "Adil bir dünyada kaynaklar hepimize yeter" çağrısıyla kapitalist sistemin tekelci yapısının açtığı tahribatı ortadan kaldırabilir, kapitalist sistemin oyununu bozabiliriz. Onun için Türkiye deki emek hareketinin gücü her yıl daha da artmaktadır. Memur-Sen sömürülen ülkeler başta olmak üzere emek hareketini dünyanın dört bir tarafında uyandırmaya harekete geçirmeye çalışmaktadır. Emek hareketi olarak daha ileriye yürüyebilmek için azmimizi ve kararlılığımızı sürdürmeliyiz. İlgili tüm taraflarla toplumu etkileyecek bu değişimi ve dönüşümü yönetmemiz gerekiyor. İşimizi ancak bu koşullara uygun şekilde hazırlarsak, geleceğimizi bu tehditlere karşı durabilecek ve fırsatlardan yararlanabilecek bir şekilde hazırlarsak başarılı olmamız mümkün. Onun için birinci hedefimiz örgütlenme olmalı Ve örgütlenmemizi arttırmalıyız. Çünkü emek hareketinin sermayeye karşı kapitalist sisteme karşı gücünü tahkim etmesinin sağlamlaştırmasının yolu örgütlenmekten geçmektedir. Emek hareketi olarak ayakta kalmak istiyorsak örgütlenerek değişen çalışma hayatına uyum sağlamak zorundayız.

 

29Nisan 2019

 
BEKİR TURHAN DİĞER YAZILARI

ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans