DUYURULAR

TARİHÇEMİZ

Sendikamız 19 Nisan 1995 tarihinde Ankara Valiliğine yapmış olduğu yazılı müracaatı ile Tüzel Kişilik kazanarak Kamu Büro-Sen (Kamu Büro çalışanları Sendikası) adı altında faaliyetlerine başladı. Sendikamızın o dÖnemdeki fedakar Kurucu YÖnetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Mehmet Emin ZARARSIZ
Mesut KINALI
Sait İNAN
Remzi SAĞLAR
Sedat KADIOĞLU
Mustafa ATEŞ


Sendikamız, kuruluşunu müteakiben üye çalışması ve teşkilatlanma faaliyetlerini sürdürürken ülkemiz için Önemli konular üzerinde panel, konferans ve basın açıklamaları düzenledi. Grevli Toplu SÖzleşmeli Kamu çalışanları Sendikaları Yasasının çıkarılması için yoğun çaba sarf etti.  Genel YÖnetim Kurulunun 19 Haziran 1995 tarihinde almış olduğu kararla Memur-Sen Konfederasyonuna kurucu üye oldu.

Kamu Büro-Sen bu zorluklarla 1.Olağan Genel Kurulunu 14 Ekim 1995 tarihinde yaptı. Bu kongrede yeni YÖnetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Ramazan GüVEN
Mesut KINALI
Veysel PARLAK
Remzi SAĞLAR
Sait İNAN
Mehmet YENER


2.Olağan Genel Kurul toplantısını ise 21 Mart 1998 tarihinde gerçekleştiren Kamu Büro-Sen’in  yeni YÖnetim Kurulu da aşağıdaki isimlerden oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Faik KüçüKYAZICI
Ömer TOKGÖZ
Yaşar ŞAHİN
Ali KESİKBAŞ
İsrafil ODABAŞ
İsmet ACAR


Yeni YÖnetim Kurulu Grevli ve Toplu SÖzleşmeli yasa için çalışmalarını sürdürürken üye sayısını da hızla artırıyordu. 2001 yılında 4688 Sayılı Kamu GÖrevlileri Sendikaları Kanunu grev ve toplu gÖrüşmeden mahrum bir şekilde çıktı. 4688 Sayılı Kanundan sonra Kamu Büro-Sen yeniden yapılanarak, 03 Mart 2002 tarihinde yapılan 1.Olağan Kongresinde adını Büro Memur-Sen (Büro Memurları Sendikası) olarak değiştirdi. 4688 Sayılı Kanundan sonra Kurucu YÖnetim Kurulu aşağıdaki şekilde oluştu.
M.Fatih UĞURLU
Yusuf YAZGAN
Osman YüCE
Necmettin CAN
Eşref GüNEŞ
Atilla Mutlu ALKIŞ
İsrafil ODABAŞ


4688 Sayılı Kamu gÖrevlileri Sendikaları Kanunundan sonra yeni yÖnetim kurulunun gayretli çalışmaları neticesinde 2002 yılında üye tespitinde üye sayısı 2109’a ulaştı. 2003 yılında bürokratik sıkıntılar nedeniyle üye sayımızın bir türlü gerçek rakamları gÖstermemesi nedeniyle sendikamızın üye aidatlarının kesintisi yapılamıyordu. üye sayısının % 5 lik barajı aşmasına rağmen bu artış bir türlü kanıtlanamıyordu. Konuyla ilgili Ankara 7.İş Mahkemesine dava açılmış Mahkemenin 2003/507 Sayılı Kararıyla Türkiye genelinde üye oranımız % 6.33 olarak tescil edilerek % 5 lik barajın aşıldığı resmen ilan edilmişti. Bu dÖnemde üye sayımız ise 6.476 olarak kayıtlara geçti. Bu tarihten sonra mücadele hızı arttı. İstatistiklerde bizleri dikkate almayan diğer sendikalar endişeye kapılıyor, haksız karalama ve iftira kampanyaları başlatıyorlardı. Bu iftiralarda da adalet yerini buluyor ve Büro Memur-Sen yükselişine devam ediyordu.

Büro Memur-Sen  Kurucu Genel Başkanlığını yapan ve aynı zamanda Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanlığını yürüten Sayın Mehmet Fatih UĞURLU 2003 yılında yedi yıl bilfiil yürüttüğü gÖrevinden ayrıldı. Genel YÖnetim Kurulunun kendi arasında 04 Haziran 2003 tarihinde yapmış olduğu seçim sonucunda ise Genel Başkanlığa Yusuf YAZGAN seçildi.

Bağımsız ve memurların ortak kimliği üzerinden sendikacılık yapan Büro Memur-Sen  memurların teveccühünü kazanıyor ve 2. Büyük Olağan Genel Kuruluna 7000’in üzerinde bir üye artışı ile gidiyordu.

26 Mart 2005  tarihinde “Adım Adım Yetkiye” parolası ile 2.Olağan Büyük Kongresini MTA Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda DÖnemin çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Murat BAŞESGİOĞLU’nun katılımı ile coşkulu bir şekilde gerçekleştiren Büro Memur-Sen’in yeni Genel YÖnetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu.
Yusuf YAZGAN

Süleyman DEMİR
Murat SİPAHİ
Kadir çİçEK
Eşref GüNEŞ
Nail USLU
Abdulvahit ERGüN


Büro Memur-Sen yetkili sendika olmamasına rağmen memurların haklarını elde etmede gÖstermiş olduğu başarılı birçok çalışma ile memurların haklı teveccühünü kazandı. 2005 Mayıs ayında 8.415 olarak tespit edilen üye sayısını, 2006 yılında 11.640, 2007 yılında ise 14.307’ye çıkartarak büyük bir performans sergiledi. 

2. Olağan Genel Kurulunu Adım Adım yetkiye parolası ile giden sendikamız 2-3 Şubat 2008 tarihinde gerçekleştirdiği 3.Olağan Kongresini “Yetkiye Bir Adım” parolası ile gerçekleştirdi. Esenboğa Airport Otelde gerçekleşen kongrede açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yusuf Yazgan Memur-Sen ve Büro memur-Sen’in istikrarlı büyümesinin devam ettiğini ülkemizde Sivil Toplumun yüz akı haline geldiğini ve bir sivil toplum Örgütü olarak Antidemokratik oluşumlara karşı Demokratik mücadeleye azim ve kararlıkla devam edeceklerini ifade etti. Muhteşem geçen bir kongre neticesinde Genel Başkanlığa yeniden seçilen Yusuf Yazgan’ın içinde bulunduğu yeni yönetim Kurulu aşağıdaki gibi oluştu.
Yusuf Yazgan
Uğur ünalan
Murat Sipahi
Kadir çiçek
Sait İnan
İdris Maden
Abdülvahit Ergün

Nihai hedefi çalışanların hertürlü ekonomik ve sosyal haklarında azami iyileştirmenin sağlanması için mücadele etmek ve bu hakları almak olan sendikamızın yeni YÖnetim Kurulunun tamamı bu dÖnem de profesyonel oldu. Bu güzel gelişme sendikamızın daha güzel hizmet üretmesinin Önünü açmtı. Yeni YÖnetim Kurulu çalışmalarına hızlı, kararlı ve başarılı bir şekilde devam etti. 2008 yılı Mayıs ayı üye tespit toplantısında üye sayısını 15.874'e çıkardı. Bu sayı ile Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası kurumlarının da  bulunduğu Türkiye Genelinde birçok işyerinde yetkili sendika oldu.
 

2.Olağan Genel Kurulunu “Adım adım yetkiye” 3.Olağan Genel Kurulunu ise “Yetkiye bir adım” parolası ile gerçekleştiren Büro Memur-Sen, 12-13 Şubat 2011 tarihlerinde yapılan 4.Olağan Genel Kurulunu “Artık Yetki” parolasıyla coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi. 3.Olağan Genel Kurulu Öncesinde 15.000 civarında üyesi bulunan sendikamızın 4.Olağan Genel Kurul Öncesinde ise 25.000 üyesi bulunuyordu. Genel Başkan Yusuf Yazgan, Kongrede yaptığı konuşmasında Büro Memur-Sen’in hedefinin kesinlikle yetki olduğunu, bu konuda teşkilatlara güveninin tam olduğunu ifade etti. Kongre sonunda Yusuf Yazgan ve ekibi yeniden güven tazeledi.

Yusuf Yazgan
Uğur ünalan
Murat Sipahi
Kadir çiçek
Sait İnan
İdris Maden
Abdülvahit Ergün


Büro Memur-Sen bu hızlı, onurlu ve istikrarlı yükselişi ile Büro Memurları açısından bir hak arama platformu olmuş ve Türk Sendikal Tarihinde hak ettiği yeri almıştır. 

Büro Memur-Sen, ilkeli ve etkili sendikacılığı, teşkilatların özverili çalışmaları, elde ettiği önemli kazanımlar sayesinde hizmet kolundaki kamu görevlilerinin haklı tercihi oldu. 2012 yılında 45 bin 884 üye ile genel yetkili sendika olan Büro Memur-Sen, bir daha genel yetkili sendika unvanını elinden bırakmadı. Büro Memur-Sen,  üye sayısını 2013 yılında 48 bin 112, 2014 yılında 50 bin 616, 2015 yılında ise 54 bin 908’e taşıdı.

Büro Memur-Sen 2016 yılında ise yüzde 27.4 orantısal artış ile rekor bir büyümeye imza attı. Hizmet kolundaki kurumlarda yapılan üye tespit toplantılarının sonucuna göre Büro Memur-Sen geçtiğimiz yıl 54 bin 908 olan üye sayısını 15 bin 44 arttırarak 69 bin 952 üye ile genel yetkisini perçinledi.

24-25 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan Büro Memur-Sen 6’ncı Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Yönetimi şu şekilde oluştu:


- Vecdi YANBAZ (Genel Başkan)
- Ahmet Sefa ÖZŞAHİN (Genel Başkan Vekili)
- Metin YILANCI (Genel Başkan Yardımcısı - Teşkilatlanma)
- Bekir TURHAN  (Genel Başkan Yardımcısı – Mali İşler)
- Yıldırım AKBABA (Genel Başkan Yardımcısı – Basın/İletişim)
- Turan ÇETİNKAYA (Genel Başkan Yardımcısı – Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
- Feyim BİNGÖL (Genel Başkan Yardımcısı – Eğitim ve Sosyal İşler) 

 

En son, 02 Kasım 2018 tarihlerinde Vecdi YANBAZ’ın istifası üzerine seçime giden yönetim kurulu üyeleri, Genel Merkez Yönetimi’ni şu şekilde oluşturdu:

- Metin YILANCI (Genel Başkan)
- Ahmet Sefa ÖZŞAHİN (Genel Başkan Vekili)
- Bilal Oktay ÇİÇEKLİTAŞ(Genel Başkan Yardımcısı - Teşkilatlanma)
- Yıldırım AKBABA (Genel Başkan Yardımcısı – Mali İşler)
- Bekir TURHAN  (Genel Başkan Yardımcısı – Basın/İletişim)
- Turan ÇETİNKAYA (Genel Başkan Yardımcısı – Mevzuat ve Toplu Sözleşme)
- Feyim BİNGÖL (Genel Başkan Yardımcısı – Eğitim ve Sosyal İşler) 

2019 Mayıs üye sayım sonuçlarına göre üye sayısı:73.668 ‘dir.

8 Bakanlık 52 kurumda Genel Yetkili Sendika olarak çalışmalarımızı yürüterek haklı mücadelemizi her platformda sürdürüyoruz.

Bu onurlu mücadelede görev alan tüm kurucularımıza, Şube Başkanlarımıza, İl Başkanlarımıza ve binlerce isimsiz kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyor. Ahirete intikal edenlere ise Cenab-ı haktan rahmet diliyoruz.

 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans