DUYURULAR
Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücret Mağduriyeti Giderilecek

Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Ücret Mağduriyeti Giderilecek


Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede yurtdışı sözleşmeli personelin tavan ücret artışlarının en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla görüştüğünü açıklayarak yurtdışı sözleşmeli personelin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini duyurdu.

Kamu görevlilerinin hakları için mücadele eden Genel Yetkili Sendika Büro Memur-Sen, bir mağduriyeti daha gideriyor. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak yurtdışında sözleşmeli olarak çalışan personelin 6 yıldır artırılmayan tavan ücretlerini her platformda gündeme getiren ve eylem kararı alan Büro Memur-Sen’in mücadelesi sonuç verdi.

Büro Memur-Sen’in sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılmamasını siyah giyinerek protesto etmesinin ardından Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlığın resmi konutunda görüştü. Genel Başkan Vecdi Yanbaz, görüşmede yurtdışı sözleşmeli personelin ve bakanlık merkezinde çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na iletti.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Genel Başkan Yanbaz, en önemli sorunun yurtdışı sözleşmeli personelin 6 yıldır tavan ücretlerinde artış yapılmaması olduğunu vurguladı. Vecdi Yanbaz, “Bakanlığa bağlı olarak yurtdışındaki büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsolosluklarda 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin tavan ücretlerinde 6 yıldır artış yapılmadı. Temel ihtiyaçlara sürekli zam gelirken sözleşmeli personelin ücretlerinin arttırılmaması haksızlıktır, adaletsizliktir. Ülkemizi yurtdışında en iyi şekilde temsil eden sözleşmeli personel üvey evlat değildir. En kısa sürede yurtdışı sözleşmeli personelin ücretleri artırılmalıdır” dedi.

PERSONELİN MAĞDURİYETİ GEDİRİLECEK

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurtdışı sözleşmeli personele haksızlık yapıldığının farkında olduğunu söyledi. Sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla da görüştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu, “Hiçbir personelimize haksızlık yapılmasını istemeyiz. Personelimiz bizim için çok önemli. Yurtdışı sözleşmeli personelimizin ücretlerini en kısa sürede artıracak, mağduriyetlerini gidereceğiz” diye konuştu.

Genel Başkan Vecdi Yanbaz ve Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Büro Memur-Sen’in bu yıl yapılacak olan 4’üncü Dönem Toplu Sözleşmeye taşıyacağı Dışişleri Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin talepleri hakkında da bilgi alışverişinde bulundu. Yanbaz, kamu görevlilerinin taleplerinin karşılanması için bakanlığın gerekli çalışmaları yapmasını istedi.

BÜRO MEMUR-SEN’İN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ ŞU ŞEKİLDE

 • Geçmiş dönemlerde müteaddit defalar yurt içindeki sözleşmeli personele tanınan kadroya geçme hakkı kapsamına alınmayarak mağdur edilen Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatlarında görev yapan 4/B sözleşmeli personel yapılacak bir düzenleme ile kadroya geçirilmelidir.
 • Pozisyon unvanı değişen sözleşmeli personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin yeni atandığı pozisyona ait ücret skalasında dikkate alınması sağlanarak ücretlerde düşme yaşanması engellenmelidir.
 • Yurtdışı teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin ücretleri her yıl görev yapılan ülkenin enflasyon oranından az olmamak üzere en az yüzde 2 oranında artırılmalıdır.
 • Sözleşmeli personel ile imzalanan Tip Hizmet Sözleşmesi değişen mevzuat ve kesinleşmiş yargı kararları dikkate alınarak günün koşullarına ve kurum ile çalışanların karşılıklı beklentilerine cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.
 • Yurtdışında görev yapan sözleşmeli personele ödenecek iş sonu tazminatı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Uygun olarak her yıl için son aylık sözleşme ücretinin yüzde 50’si tutarında ödenmelidir.
 • Bakanlıkta uzman unvanlı kadrolarda görev yapan personelin özel hizmet tazminatı oranları 10 puan artırımlı ödenir.
 • Dışişleri Bakanlığı bünyesinde çalışan ve gerekli şartları taşıyarak Ataşe Yardımcısı olarak atanan Merkez Memurları, Meslek Memuru ve Konsolosluk İhtisas Memurlarında olduğu gibi görev süreleri 4 yıl olarak uygulanmalıdır.
 • 6004 sayılı kanunun geçici 5.maddesinin 3. fıkrasında yurt dışına atanacak merkez memurları ile ilgili; “GEÇİCİ MADDE 5- (3) Bu memurlardan, 11 inci maddede kayıtlı şartları taşımayanlar da askerlik hizmeti dahil Bakanlıkta en az on beş yıl fiili hizmeti bulunmak, beşinci ve daha üst derecelere yükselmiş olmak, yükseköğretim mezunu olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak ve son altı yıllık sicil notu ortalamaları en az seksen beş olmak kaydıyla, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok üçer yıllık sürelerle, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bunların 11 inci madde çerçevesinde ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında son iki sene içerisinde en az (C) düzeyinde başarılı olmaları şartı aranır. “ denilmektedir. “GEÇİCİ MADDE 5- (3) Bu memurlardan, 11 inci maddede kayıtlı şartları taşımayanlar da askerlik hizmeti dahil Bakanlıkta en az on yıl fiili hizmeti bulunmak, beşinci ve daha üst derecelere yükselmiş olmak, yükseköğretim mezunu olmak, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmuş bulunmak ve son altı yıllık sicil notu ortalamaları en az seksen beş olmak kaydıyla, en fazla iki defaya mahsus olmak üzere ve en çok dörder yıllık sürelerle, 14 üncü maddenin beşinci fıkrasına göre belirlenen dış temsilcilik gruplandırmasında son üç grupta yer alan temsilciliklere sürekli görevle atanabilirler. Bunların 11 inci madde çerçevesinde ikinci kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında son iki sene içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olmaları şartı aranır.” Olarak düzenlenmelidir.
 • 6004 sayılı kanunun 11. Maddesinin (a) bendinde; “a) İlk kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmek için, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen yeterlik sınavını geçmesi ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yeterlik sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde en az (C) düzeyinde başarılı olması ve lisans diplomasına sahip bulunması.” denilmektedir. "a) İlk kez yurtdışı sürekli göreve atanabilmek için, usul ve esasları yönetmelikle belirlenen yeterlik sınavını geçmesi ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında yeterlik sınavının yapıldığı tarih itibarıyla son iki yıl içerisinde en az (E) düzeyinde başarılı olması ve lisans diplomasına sahip bulunması.” olarak düzenlenmelidir.
 • Yabancı ülkelerle yapılan çifte vergilendirme önleme anlaşması kapsamında birçok ülke sözleşmeli personelin gelir vergisinin bulunduğu ülkede ödenmesini  zorunlu kılmakta. Gelir vergisi bulunduğu ülkede ödenen sözleşmeli personelin brüt ücretinde gelir vergisi yansıtılmamaktadır. Bu eksiklik sebebiyle emeklilik maaşının hesaplanmasına esas teşkil eden sigorta  primi düşük yatması, hem ilerde emekli maaşının haksiz yere düşük olmasına hem de SGK'ya hatalı ödeme yapıldığından dolayı SGK'nin  zarara uğratılmasına sebebiyet vermektedir. Gelir vergisini bulunduğu ülkeye ödenmesine mahkum edilen personelin de brüt ücret üzerinde gelir vergilerinin yansıtılarak bu mağduriyetin giderilmesi gerekmektedir.
 • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları” ibaresi “Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları” şeklinde uygulanır. Ancak, yurt dışı teşkilatlarında görevli Türk uyruklu ve mavi kart hamili sözleşmeli personele ödenecek aile yardımı ödeneği aynı birimde kadrolu olarak görev yapan personele ödenen tutardan az olamaz. (Yurtdışında görevli sözleşmeli personelin eş ve çocuk yardımı tutarlarının meslek memurlarıyla eşit hale getirilmesi talep edilmektedir.)

 

MİLLİYET: http://www.milliyet.com.tr/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ekonomi-2486204/

GAZETE VATAN: http://www.gazetevatan.com/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-1085405-ekonomi/

İHA: http://www.iha.com.tr/haber-yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-658489/

SON DAKİKA: https://www.sondakika.com/haber/haber-yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-9840558/

BEYAZ GÜNDEM: http://www.beyazgundem.com/genel/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-h540070.html

KAMU AJANS: http://www.kamuajans.com/kamu-memurlar/yurtdisi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-h512960.html

HABERLER.COM: https://www.haberler.com/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-9840558-haberi/

BEYAZ GAZETE: http://beyazgazete.com/haber/2017/7/17/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-3986093.html

SON HABERLER: http://www.sonhaberler.com/genel/yurt-disi-sozlesmeli-personelin-ucret-magduriyeti-giderilecek-h349913.html

Habere Bağlı Fotoğraflar


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans