DUYURULAR
YENİ ADLİ YILDA ADALET ÇALIŞANLARI GÖZARDI EDİLMEMELİ

YENİ ADLİ YILDA ADALET ÇALIŞANLARI GÖZARDI EDİLMEMELİ


Yeni adli yıl, adalet için özveriyle çalışan cefakâr adliye çalışanlarına, yargı teşkilatına ve hukuk camiamıza hayırlı olsun.

2019-2020 yıllarının kapsayacak yeni adli yılda, Adalet Bakanlığı tarafından kamu görevlilerinin çalışma hayatı içerisindeki sorunlarını ortadan kaldıracak adımlar bekliyoruz. Adliyelerde çalışan kamu görevlileri, iş yoğunlukları nedeni ile günün büyük bir kısmında insanüstü emek sarf ederek çalışmak zorundalar ancak yaptıkları işin, emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar.

Diğer kamu çalışanları ile adliye çalışanları arasında maaş yönünden adaletsizlikler mevcuttur. Sendikamızın tek amacı adliye çalışanlarının ücretlerinin ve sosyal haklarının insanca yaşanabilecek bir refah seviyesine çıkartılmasıdır.

Adliye çalışanları sadece hâkim, savcılardan ve avukatlardan ibaret değildir. Adliyelerin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. İşin yoğunluğu içerisinde verdikleri emeğin tam karşılığını alamasalar da alın terini ortaya koyan memurlardan, rahat yaşayabilecekleri bir ücreti esirgemek anlamsızdır.

“Yargı Reformu Paketi’nde Kamu Çalışanları da Yer Almalıdır”

Adliye çalışanları olarak huzur içerisinde yaşayabileceğimiz haklar talep ediyoruz. En son açıklanan yargı reformu paketi içerisinde kamu çalışanları adına hiç bir şey olmadığı gibi, var olan hakların da alınmasının önü açılmıştır.

Zabıt kâtiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde ettiği yazı işleri müdürlüğü kadrosuna hukuk fakültesi mezunlarının alınacağının duyurulması, adliye çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır.

Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı çalışanlarının da dahil olduğu 80 bine yakın üyesi bulunmakta olup, uzun süredir bu hizmet kolunda yetkili sendika olarak, adalet çalışanlarının toplumsal öneme sahip görevlerini icra ederken mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için mücadele vermektedir.

“Yeni Adli Yılda Adliye Çalışanları Yok Sayılamaz”

2019-2020 dönemi adli yıl açılış etkinliklerine, adliyelerde hakim, savcı ve avukatlarla birlikte adalet dağıtılmasına büyük oranda katkısı olan, canla başla görev yapan adliye çalışanlarının ve temsilcisi olan sendikaların da davet edilerek. Çalışanların temenni, talep ve hayırlı olsun dileklerimizi ifade edebilmek için konuşma yapma fırsatı verilmesi, demokratik hukuk devleti olmanın gereklerinden biri olduğu kanaatindeyiz.

Maalesef adalet çalışanlarına ikinci sınıf çalışan muamelesi yapılmakta, adliye sistemi denildiğinde sadece hakim, savcı ve avukatların hak ve sıkıntılarından bahsedilmekte, adliye çalışanları adeta yok sayılmaktadırlar.

Zira yargı, bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunup güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, kaliteli bir yargı sisteminin sunulabilmesi, adalete ulaşmayı hedefleyen vatandaşlarımızın hukuki mücadelesinin hızlı bir şekilde ve hakkaniyetle neticelendirilmesi, hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarının müşterek gayreti ve emeği ile mümkündür.

Binlerce dosyanın sorumluluğu ve iş yükü altında ezilen düşük ücretlerle ve çoğu zaman mesai mefhumu gözetmeden çalışan Adalet Bakanlığı çalışanları, bugüne dek adli yıl açılış töreninde bir kez bile hatırlanmamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar.

2019-2020 yıllarının kapsayacak yeni adli yılda adalet sisteminin bel kemiğini oluşturan adliye personelinin haklarının göz ardı edilmediği, mali sosyal ve özlük haklarının iyileştirildiği yeni bir adli yıl olmasını temenni ediyor, Büro Memur-Sen ailesi olarak mücadelemizi bu yolda sürdürüyoruz.

 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans