DUYURULAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN İZİN HAKKI DÜZENLEMESİ YAPILDI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İÇİN İZİN HAKKI DÜZENLEMESİ YAPILDI


Sözleşmeli Personellerin İzin Hakları İle İlgili Düzenleme Resmi Gazetede Yayınlandı.

Büro Memur-Sen olarak her zaman dile getirdiğimiz ve her platformda haykırdığımız sorunların çözümü için mücadeleye devam ediyoruz. Sözleşmeli Personellerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve yaşam standardının arttırılmasına yönelik çalışmalarımızdan izin haklarına ilişkin isteklerimiz bu gün kararname ile Resmi Gazete’de yayınlandı.

2018/11809 Karar Sayısı ile 21.06.2018 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete’de sözleşmeli personelin izin kullanımı ile ilgili değişiklikler yayınlanmıştır.

Resmi Gazete’ye göre yapılan değişiklikler şunlardır:

  • Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
  • Daha önce sadece bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilmekteydi. Yeni düzenlemeye göre, Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilecek
  • Daha önce 4/B'li sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilmekteydi.
  • Yapılan yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için yedi gün ücretli mazeret izni verilecek
  • Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele bu maddede belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda on günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilecek. Ancak burada amirin takdiri olacak. 
  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır. 
  • Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine üç aya kadar ücretli izin verilir. Refakat sebebiyle izin verilmesine esas teşkil edecek sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel nitelikler belirtilir.
  • Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan sözleşmeli personelin çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. Ancak, kadın personele; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.
  • Daha önce sadece askerlik ve doğum için verilen ücretsiz izin hakkı evlat edinme durumunda da verilebilecek.

Değişiklik hakkında düşüncülerini dile getiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz: “2018/11809 Karar Sayısı ile Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personelin izin haklarına ilişkin düzenlemenin yapılması odaklanan mücadele menzilini daha kısalttı. Sendika olarak yapılan değişikliğin Sözleşmeli Personellerin Kadroya alınmasına ilişkin mücadelemize ön ayak olduğunu belirtmek isterim. Karar Sözleşmeli Personellerimize hayırlı olsun.”

“Kamu çalışanlarının haklarına kavuşmasını sağlamak için mücadelemizi arttırarak devam edeceğiz. Durmadan, yılmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Resmi Gazete'de Yayınlan Karar İçin Tıklayınız 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans