DUYURULAR
Sivil Memurların Hukuki Durumuyla İlgili DPB’de Toplantı

Sivil Memurların Hukuki Durumuyla İlgili DPB’de Toplantı


Sivil memurların hukuki durumu hakkında Devlet Personel Başkanlığı’nda (DPB) toplantı düzenlendi. Büro Memur-Sen, toplantıda sivil memurların hukuki durumları ve haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Büro Memur-Sen’in genel yetkili sendika olarak katıldığı 3’üncü dönem toplu sözleşmede karara varılan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki (EGM) sivil memurların hukuki durumu hakkında çalışma yapılmasıyla ilgili DPB’de toplantı düzenlendi. DPB Hukuki ve Mali Statüler Daire Başkanı Davut Kır başkanlığında yapılan toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mengutaycı, Büro Memur-Sen Bilecik İl Temsilcisi Mustafa Akış, Büro Memur-Sen EGM Temsilcisi Mehmet İpçi, Büro Memur-Sen AR-GE Kurulu  ve ilgili bakanlıkların yetkilileri katıldı.

Büro Memur-Sen, toplantıda sivil memurların hukuki durumları ve haklarının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Büro Memur-Sen AR-GE Kurulu Üyesi Murat Sertdemir, sivil memurların hukuki sorunlarına neden olan mevzuat hükümleriyle ilgili detaylı sunum yaptı.

Murat Sertdemir yaptığı sunumlarda:

MSB ve TSK’da görevli sivil memurlar için;

* 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesindeki “ASKERİ ŞAHIS”,

* 1602 Sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin 20. Maddesindeki “ASKER KİŞİ”, 

* 926 Sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 3. Maddesindeki “ASKERİ ŞAHIS”,

* 211 Sayılı İç Hizmetleri Kanunu’nun 115. Maddesinde Sivil Memurların “AST” olarak ifade edilen kısmı,

* 211 Sayılı İç Hizmetleri Kanunu’nun 116. Maddesinde sivil memurların askeri personelin tabi oldukları a maddesinde değerlendirilen müracaat ve şikayet usullerinin,

* 477 Sayılı Disiplin Mahkemeleri Kanunu’nun 38/A Maddesinde asker kişilere verilen cezaların sivil memurlara da verilebilmesiyle yine sivil memurlara “ASKER KİŞİ” sıfatı yükleyen ibarelerin, 

* 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 232 ve 233’üncü maddelerinin

kaldırılması,

EGM’de görevli sivil memurlar için;

* EGM’de görevli polis mesleği dışındaki sivil memurlar disiplin hukuku bakımından 3201 sayılı Emniyet Teşkilatları Kanunu yerine sadece 657 sayılı DMK hükümlerine tabi olmalarına yönelik düzenleme yapılması sağlanması,

* Sivil memurların görev tanımları yapılması,

* Sivil memurların yapılacak bir düzenleme ile atanabileceği yönetici kadrolarının ihdas edilmesi,

konularının hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Yapılan sunumların ardından söz alan MSB yetkilisi, “Halihazırda sivil memurların hukuksal durumlarıyla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmasına ihtiyaç duymuyoruz. Mevcut durumun devamı kurumsal görüşümüzdür” dedi.

MSB yetkilisinin konuşmasının ardından söz alan Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mengütaycı, sendika olarak üç hususun önemsediklerini, bunların onur, refah ve özgürlük olduğunu kaydetti. Bunun için çalışanların onurlu bir hayat sürmesi, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Mustafa Mengütaycı, “Milli Gelir düzeyi dikkate alınarak refahtan pay alınması ve inançların özgürce yaşanabilmesi amacıyla mevcut hukuki engellerin kaldırılmasının vazgeçilmez önceliğimizdir. DMK’nın özellikle 232. maddesinde 1972 yılında değişiklikler yapılarak yeni hükümler getirildi. 1971-1973 yılları arasında sendikal hakları engelleyici düzenlemeler yapıldı. Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kurulduğu, sivil iradeyi etkisiz hale getirecek TRT ile Devlet Üniversitelerinin özerkliğinin kaldırıldığı, ancak bahse konu bu kısıtlamalar günümüzde yeniden revize edilmesine rağmen DMK’nın 232. maddesinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Kamuda başörtüsü serbestliği bulunurken bu kurumlarda görevli sivil memurlar için askeri kişi ve ast ibaresinin askeri mevzuatta kullanılıyor olmasının inançların özgürce yaşanmasını engelliyor. Sivil memurların asker kişi olmadıklarına ilişkin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı varken halen asker kişi ve ast olarak tanımlanmasının anlamsızdır. Bu sorunlar en kısa zamanda sivil memurların lehine olacak şekilde çözüme kavuşturulmalıdırdiye konuştu.  

Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilisi ise Büro Memur-Sen’in talepleriyle ilgili “Teşkilatımızda 260 binin üzerinde Emniyet Hizmetleri sınıfı personeli bulunuyor. Bunların yaklaşık 55 bini büro hizmetlerinde görevli: 12 bin 500’ün üzerinde ise sivil memur var. EGM’de görevli sivil memurlara ilişkin 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda düzenlemeler yapılacak. Bu Kanunun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 83. maddesi yerine yapılacak yeni yasal düzenlemelerde sivil memurlara ilişkin konular dikkate alınacak. Sivil memurların görev tanımları konusunda 3201 sayılı Kanun değişikliği ile Büro Memur-Sen’in teklifi Genel Müdürlük nezdinde değerlendirilecek ve bu konuya yönelik iç çalışma huzurunun sağlanması adına detaylı çalışmalar yapılacak. Sivil memurların EGM’de güvenlik zafiyeti oluşturmayacak yerlerde daha üst düzeylerde görmek istiyoruz ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Toplantı sonucunda Büro Memur-Sen’in talepleri çerçevesinde ilgili kurumların çalışmalarını tamamlayarak görüş ve önerilerini resmi olarak DPB’ye gönderilmesi ve sivil memurların hukuki durumu sonuçlandırılıncaya kadar çalışmalara devam edilmesi kararı alındı. 

Habere Bağlı Fotoğraflar


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans