DUYURULAR
Sermayesi Yalan Haberciliğin İflasını Takdimimizdir

Sermayesi Yalan Haberciliğin İflasını Takdimimizdir


Ulusal düzeyde yayın yapan bazı gazetelerin bugünkü (26.01.2016 tarihli) nüshalarında, halen görevde bulunan bir yargı mensubunun kendisine ait bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerinden, sendikamıza ve üst kuruluşumuza yönelik olumsuz kamuoyu algısı üretme hedefli bir habere yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen “Yazı İşleri Müdürlüğü” sınavı ve sonuçlarının merkez bilgi haline getirilmesi suretiyle tasarlanan haberde; kamuoyunun hassasiyetlerini tetikleyecek “torpil”, “kul hakkı” vb. kavramlar spotlaştırılırken, göndericisi-alıcısı belirtilmeyen bir mesaj içeriğiyle söz konusu sınavın sonuçlarına müdahale eden “sendikal kuruluş” ve “yöneticileri” algısı oluşturmak için özel gayret gösterildiği anlaşılmaktadır.

Bütün süreçleri Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen idari iş ve işlem niteliğindeki Yazı İşleri Müdürlüğü Sınavı’yla sendikamız arasında kurulabilecek ilişki, anılan sınava Adalet Bakanlığı personeli olan üyelerimizin de katılmasından ibarettir. Anılan sınavın gerek yazılı gerekse mülakat aşamalarında başarısız olan üyelerimiz olduğu gibi her iki aşamada da başarılı olmuş üyelerimiz de bulunmaktadır.

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası olarak; üyelerimizin haklarını aramayı ve hukukunu korumayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Hizmet kolunda yetkili olmamızı sağlayan da bu sorumluluğumuzun gerekleri en üst seviyede yerine getirmektir. Ancak, sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirirken; üyelerimize ayrıcalık sağlanmasını talep etmek ya da üyelerimiz aleyhine ayrımcılık sonucu doğuran uygulamalara tepki vermemek şeklinde bir sendikal tutum içerisinde hiç olmadık, olmayacağız.

Bu çerçevede, sendikamıza, üst kuruluşumuza ve yöneticilerine yönelik olumsuz algı üretme çabalarının son ürünü hükmündeki masa başında oluşturulmuş söz konusu haberin; sendikal başarılarımızdan ve kendilerine yönelik bakışımızdan rahatsız olduğu herkesin malumu olan belirli bir gruba ait gazetelerde yayımlandığı dikkate alındığında hangi amaçla tasarlandığı da daha net anlaşılmaktadır.

                                                                                                                                                                                                                             BÜRO MEMUR-SEN


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans