" /> MİLLETVEKİLİ SITKI GÜVENÇ’TEN BÜRO MEMUR-SEN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİNE ZİYARET | BÜRO MEMUR-SEN BÜRO MEMURLARI SENDİKASI "/>
DUYURULAR
MİLLETVEKİLİ SITKI GÜVENÇ’TEN BÜRO MEMUR-SEN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİNE ZİYARET

MİLLETVEKİLİ SITKI GÜVENÇ’TEN BÜRO MEMUR-SEN KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİNE ZİYARET


g alt="" src="/Files/Image/subelerden haberler/maras/maras_milletvekilinden_ziyaret_3aralik2011/maras_milletvekilinden_ziyaret_3aralik2011_1832w.JPG" />

Ak Parti Milletvekili Sıtkı Güvenç Kahramanmaraş’ın en büyük sivil toplum kuruluşu olan Memur-Sen’e bağlı Büro Memurları Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanlığını ziyaret etti. 

Sıtkı Güvenç’ i toplantıya ev sahipliği yapan Büro Memur-Sen Şube Başkanı Halil Küçükdevlet ve beraberinde Şube Sekreteri Ramazan Elma, Teşkilat Sekreteri Mehmet Karatutlu, Mali Sekreter Mehmet Kılınç ile Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri Mehmet Akçakoyun karşıladı. 

 Eski bir kamu çalışanı olarak sendikacılar ile bir arada olmanın kendisini çok sevindirdiğini belirten Milletvekili Güvenç Büro Memur-Sen’ in çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.  Büro Memur-Sen’ in hizmet odaklı, ilkeli bir sendikacılık anlayışına sahip olduğunu ifade eden Sıtkı Güvenç, samimi ve içten bir şekilde kendisini karşılayan Büro Memur-Sen yÖnetimine teşekkür etti.

Milletvekili Güvenç’ i sendikalarında konuk etmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Şube Başkanı Halil Küçükdevlet ise devlet memurları ve sendikacılık açısından güncel gelişmeler hakkında gÖrüşlerini ve taleplerini dile getirdi. Resmi Gazetenin 02.11.2011 tarih ve 28103 sayılı mükerrer baskısında yer alan 665 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu gÖrevlilerinin mali haklarında düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Halil Küçükdevlet, “Düzenleme ile aynı unvanlarda bulunmalarına karşın farklı kurumlarda gÖrev yaptıkları için ücretlerinde büyük farklılıklar bulunan daire başkanı, genel müdür, yÖnetim kurulu üyesi, il müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, müfettiş, uzman, denetçi gibi kariyer meslek mensuplarının maaşlarını eşitlenerek farklılıklar ortadan kaldırılmış ve bu saydığımız unvanlar açısından ücret adaleti sağlanmıştır. Kamu gÖrevlilerinin büyük çoğunluğunu oluşturan memur, icra memuru, Öğretmen, din gÖrevlisi, hekim dışı sağlık personeli başta olmak üzere birçok kamu gÖrevlisine herhangi bir ücret artışı yapılmazken daire başkanı ve üstü ünvanlarda gÖrev yapanların ücretlerinde küçümsenmeyecek artışlar yapılmıştır. Adalet Bakanlığı bünyesinde gÖrev yapan memurlar açısından kararnameye bakıldığında ise bugüne kadar aldıkları yaklaşık 430,00 TL tutarındaki denge tazminatı kaldırılarak yerine memurun bulunduğu derece ve kademesine gÖre kademeli bir şekilde alınacak olan 600 ila 700 TL arasında ek Ödeme getirilerek adliye çalışanlarının maaşlarında kısmen bir iyileştirme yapılmıştır” dedi.

Aynı ünvana sahip kamu gÖrevlilerinin ücretleri eşitlenirken kamu gÖrevlilerinin bütününü kapsayan ücret dengesi gÖz ardı edildiğine dikkat çeken Küçükdevlet, “En yüksek devlet memuru maaşının değiştirilmemesi suretiyle kamu gÖrevlilerinin bütününe yansıyabilecek artış yapılmasından kaçınılmıştır. 665 ve 666 sayılı KHK’ların temel mantığı olan “Eşit İşe Eşit ücret’ politikasını ünvanları aynı olsa bile kurumlar arasındaki iş yoğunluklarının eşit olmamasından dolayı adaletli bulmuyoruz. Sendikamıza bağlı çok farklı kurumlar bulunmaktadır. Hepsinin çalışma şartları ve iş yoğunlukları farklı farklıdır. ünvanları aynı olsa bile aynı işi yapmayan, aynı çalışma koşullarında çalışmayan, birisi daha yoğun bir şekilde çalışırken diğeri daha az iş yoğunluğu olan bir kurumda çalışan iki memura, sırf aynı ünvandalar diye aynı maaşın verilmesi yanlış bir uygulamadır. Ayrıca ek Ödemelerden emekli sandığı primi kesilmediği için bir memur emekli olduğunda çalışırken aldığı maaşından çok daha düşük emekli aylığı alacaktır. Ek Ödemelerden emekli sandığı primi kesilmeli ve kesilecek olan bu prim devlet bütçesinden karşılanmalıdır. 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışan normal bir fabrika işçisinin aldığı tüm ücret kalemlerinden sigorta primi kesilirken; devlet memurlarının neredeyse maaşının yarısından emekli sandığı primi kesilmemesi çelişkili bir durumdur. Yaklaşmakta olan toplu sÖzleşme sürecinde bu konu Öncelikli olarak Hükümetten talep edeceğimiz konuların başında gelmektedir” diye onuştu. 

Daha sonra yapılan maaş düzenlemesini Özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda çalışan memurlar açısından değerlendiren Halil Küçükdevlet sÖzlerine şÖyle devam etti: “Sosyal Güvenlik Kurumunda gÖrev yapan memurların 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesine istinaden her ünvana gÖre farklı oranlarda aldıkları ek Ödemeleri kaldırılarak yerine 666 sayılı KHK ile Ödenecek olan ek Ödeme getirilmiştir. Bu uygulama ile memurların aldıkları ek Ödemelerde büyük oranda düşüş meydana gelmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının her yıl Ocak ve Temmuz aylarında aldıkları birer asgari ücret tutarındaki ikramiyeleri kaldırılarak aylık tazminat şeklinde Ödenmesi esasına geçilmiştir. Bu uygulama ile ortalama 1,5 yıl sonra ikramiyeler tamamen kaldırılmış olacaktır. Şefin aylık 180 TL, İcra Memurunun 300 TL, Memurun 180 TL, Hizmetlinin 240 TL, Denetmenin ise 210 TL maddi kaybı olmaktadır. Maaşlarda meydana gelen bu düşüşler çalışanlarımız açısından kabul edilemez bir durum olup, yapılan bu yanlıştan en kısa sürede geri dÖnülmesi gerekmektedir. Sendikamız SGK çalışanlarının kazanılmış haklarının iadesi hususunda üzerine düşen gÖrevi yaparak gerekli girişimlerde bulunacaktır. Daha Önce yapılan düzenlemelerle Maliye Bakanlığı bünyesinde gÖrev yapan Vergi Denetmenleri ‘Vergi Müfettişi’ yapılırken 665 sayılı KHK’ da Sosyal Güvenlik Denetmenleri unutulmuştur. Hükümetin kayıtdışı istihdamla mücadele politikasında Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin rolü büyüktür. SGK’ nın taşradaki denetim hususundaki asıl iş yükünü omuzlayan Denetmenlerin Özel Hizmet Tazminatı, Ek GÖsterge, Harcırah vb maaş kalemlerindeki mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışan Muhasebe Denetmenleri ve Milli Emlak Denetmenleri Defterdarlık Uzmanı yapılmıştır. Ek Ödeme artışlarında Gelir Uzmanları ise tamamen unutulmuştur”

Şube Başkanı Halil Küçükdevlet ve yÖnetim kurulunun belirttiği hususları büyük bir dikkatle dinleyen Milletvekili Sıtkı Güvenç, Büro Memur-Sen’ in ortaya koyduğu hususları inceleyeceklerini, ücretlerinde düşme meydana gelen personellerin sorunlarının çÖzümü için konuyu ilgili yerlere ileteceğini sÖyledi.

ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans