DUYURULAR
MEMUR-SEN TOPLU GÖRÜŞME STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ

MEMUR-SEN TOPLU GÖRÜŞME STRATEJİSİNİ BELİRLEDİ


Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar toplu gÖrüşme stratejisini belirlemek için bir araya geldi. Yozgat İli Sarıkaya İlçesi’nde bir araya gelen Memur-Sen ve bağlı sendikaların başkan ve yÖnetim kurulu üyeleri 15 Ağustos’ta yapılacak olan toplu gÖrüşmelerdeki taleplerini ve tavrını belirledi. 

Memur-Sen Konfederasyonu ve bağlı sendikalar toplu gÖrüşme stratejisini belirlemek için bir araya geldi. Yozgat İli Sarıkaya İlçesi’nde bir araya gelen Memur-Sen ve bağlı sendikaların başkan ve yÖnetim kurulu üyeleri 15 Ağustos’ta yapılacak olan toplu gÖrüşmelerdeki taleplerini ve tavrını belirledi. 

Sendika başkanları Genel Başkan Dr. Ahmet Aksu başkanlığında, Genel Sekreterler Memur-Sen Genel Sekreteri Ali KüçükkÖsen başkanlığında, Genel Teşkilatlandırma Sekreterleri Eğitim-Bir-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Erol Battal başkanlığında, Genel Eğitim ve Mevzuat Sekreterleri Memur-Sen Genel Toplu GÖrüşme ve Mevzuat Sekreteri Hadi Erdoğmuş başkanlığında, Genel Mali Sekreterler Memur-Sen Genel Mali Sekreteri Adem Solmaz Başkanlığı’nda, Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreterleri de Memur-Sen Genel Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Sekreteri Adnan Şenol başkanlığında oluşturulan komisyonlarda toplandı. Her sekretaryanın çalışmaları rapor şeklinde komisyon başkanları tarafından okunarak, tüm katılımcılar tarafından değerlendirildi.

27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan ve üç gün süren toplantıda Memur-Sen 15 Ağustos’ta yapılacak olan Toplu GÖrüşmelerde Öncelikle vereceği konuları şÖyle sıraladı:

1.Tüm kamu çalışanlarına grevli toplu sÖzleşme hakkının verilmesi
2.Toplu gÖrüşmelere katılan diğer iki konfederasyona Kamu İşveren Kurulu karşısında ortak hareket etme çağrısı yapılması
3. Eşit işe eşit ücret verilmesi
4. Kurumlar arası ücret adaletsizliğinin kaldırılması
5. Taraflar arasında ortaklaşa bir kamu yÖnetimi reformunun hayata geçirilmesi
6. 4688 Sayılı Yasa’da ve çalışma hayatını ilgilendiren yasalarda ILO ve ülkemizin altına imza attığı uluslararası anlaşmalara gÖre değişiklik yapılması
7. Tüm çalışanlara asgari yaşam standardının üstünde insan onuruna yaraşır bir ücret verilmesi
8. Hizmet kollarında teşkilatımızca tespit edilen sorunların giderilmesi
9. KİK kararlarının hayata geçirilmesi
10. TBMMde gÖrüşülecek yasa tasarılarının taslak halinde ilgili sivil toplum Örgütleriyle tartışılması ve katılımcı demokrasinin hayata geçirilmesi
11. Kamu çalışanlarının hizmet ettiği mekânların ILO normlarına uygun olarak yeniden yapılandırılması
12. Kamuda tüm çalışanların yetkilerinin, sorumluluklarının ve gÖrev tanımlamalarının memur sendikalarıyla birlikte yeniden yapılması ve memurların istihdam dışı bÖlümlerde çalıştırılmaması
.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans