DUYURULAR
Maliye Bakanlığı Çalışanlarının Talepleri Karşılık Bulmalı

Maliye Bakanlığı Çalışanlarının Talepleri Karşılık Bulmalı


Maliye Bakanlığı çalışanlarının özlük hakları iade edilmeli, kariyer planlamasının yolu açılmalı!

Maliye ve Gelir İdaresindeki yapılanmaya ilişkin Büro Memurları Sendikası olarak yetkili sendika sıfatıyla konunun tarafı olduğumuzu belirtmek isteriz.

            Bu vesileyle belirttiğimiz hususların bu yapılanma sürecinde dikkate alınmasının önemine dikkat çekiyoruz.

            Söz konusu kurumlarımızda görev yapan çalışanlarımızın menfaatlerinin korunarak, kariyer olanaklarının geliştirilmesi ve bu yöndeki kısıtlayıcı düzenlemelerin kaldırılmasının önemini bir kez daha vurgulamak isteriz.

            Kurumsal saygınlığın artmasına vesile olacak bu yöndeki her türlü olumlu adımların yanında olacağız.

            Çalışan memnuniyetinin kurum personelinin görev ve sorumluluklarına uygun özlük haklarının iyileştirilmesinden geçtiğini muhataplarımıza buradan duyuruyoruz. Çalışanlarda kurumsal aidiyet duygusunu oluşturacak bu yöndeki bir adımın mükemmel ve hızlı karar alma yeteneğine haiz idari bir yapının oluşacağı kanaatindeyiz.

            Maliye bakanı Naci AĞBAL’ın görevde bulunduğu dönemde seçim öncesi söz vermiş olduğu Defterdarlık ve Gelir Uzmanlığı Özel sınavlarının açılmadığını ve yapılan bu haksızlığın halen devam ettiğini, yeni seçim arifesinde bulunduğumuz şu günlerde hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

            Gelir idaresinde VHKİ, yoklama memuru, veznedar, memur vb. personel takviyesinin yapılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak Genel İdare Hizmetler Sınıfı’na geçirilmesi talebimizin karşılanmasını istiyoruz.

Malmüdürlüklerinde de personel sıkıntısının had safhada olduğu ve bu durumun personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilediği, biran önce personel takviyesinin olması gerektiği kanaatindeyiz

            Yetkili Sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmada, Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu gibi kurumlarda yeteri kadar merkez uzmanı olmaması nedeniyle yaklaşık 2000 Gelir Uzmanının bu kurumlarda istihdam edildiğinin görüldüğü ve bu durumun idari bir ihtiyaçtan kaynaklandığını tespit etmiş bulunmaktayız. Bu nedenle Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresinde özlük hakları ve eşitlik noktasında tek tip uzmanlığın olmasında büyük fayda olacağı kanaat ve inancındayız.

            İdari görevlerde bulunan Vergi Dairesi Müdürü, Müdür, Müdür Yrd. İle şef unvanlarının liyakat esaslarına uygun Kariyer Meslek unvanlarına geçişlerinin yapılması, bu vesileyle özlük haklarının iyileştirilmesinin sağlanmasını bu yöndeki haksızlığın ortadan kaldıracak bir adım olarak görmekteyiz.

 

            Yönetici ve müdürlüklere yapılan görevlendirmelerde kariyer meslek mensuplarından istifade edilerek idarenin elinin güçlü kılınması, böylelikle başarıda esas olan takım çalışmasına olanak sağlanması ile yersiz ve gereksiz silsilenin ortadan kalkmasına katkı sağlayacaktır.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans