DUYURULAR
Kamuoyuna Duyuru!

Kamuoyuna Duyuru!


Bilindiği gibi 4688 sayılı kanun çerçevesinde kamu görevlileri sendikaları ile teşkilatlandıkları kurumlar arasında yılda iki kez olmak üzere toplanan Kurum İdari Kurulları gerçekleştirilmektedir. Söz konusu kurum toplantılarında kamu görevlilerinin çalışma koşulları ile kanunların eşit uygulanması konuları üzerinden taraflar görüştürülmekte ve uzlaşılan konular kurul tutanağı olarak rapor edilmektedir.

Bu kapsamda sendikamızın yetkili olduğu TBMM’de Görev Yapan Kamu Görevlilerinin talep ve beklentilerini de yansıtacak şekilde TBMM genel sekreterliği ile sendikamız arasında gerçekleştirilmesi gereken Kurum İdari Kurulunun ikincisi 25 Ekim 2019 tarihinde toplanmıştır.

Söz konusu toplantıda sendikamız görüşlerine esas olmak üzere 15 Nolu Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan KİK’e sunulacak talepler, TBMM bünyesinde görev yapan kamu görevlilerinin istek, beklenti ve eleştirilerini de esas alarak hazırlanmış ve anılan kurum toplantısında sendikamızı temsil eden 15 Nolu Şube başkanlığımız yöneticilerince yazılı ve sözlü olarak da ilgili kamu idaresinde aktarılmıştır.

Söz konusu kurul toplantısının gerçekleşmesinden yaklaşık bir hafta sonra haber siteleri üzerinden yayın yapan medya kuruluşları KİK’te sunulan taleplerimizden biri esas alınarak sendikamız, mücadelemiz, talebimiz ve emeğimiz hakkında kamuoyu nezdinde olumsuz kanat oluşturmaya yönelik haber içerikleri oluşturulmaya başlamıştır.

Sendikacı Emekli olan memurun yerine çocuğunun işe alınmasını istedi, Babadan oğula memurluk, Aile boyu iş istediler şeklinde talebi içeriği ile gerekçesiyle hedef ve niyetiyle ilgisiz başlıkları, olarak görüyor bu konuda toplumun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğu ile aşağıdaki açıklamayı emek mücadelesinin ve milletimizin hukukuna saygı hassasiyetimizin gereği olarak görüyoruz.

Söz konusu KİK toplantısındaki haberlere konu olan talebin içeriği ve gerekçesi ile birlikte incelendiğinde görülecektir ki; geçmişte yapılan uygulamalar sayılmak suretiyle TBMM’de görev yapan kamu görevlilerinin ilave mali imkânlar (emekli ikramiyesinin artırımlı ödenmesi gibi) elde edilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle gerekçe kısmında yer alan TRT örneği üzerinden de talebin nihai amacı artırımlı

Emeklilik ikramiyesini sağlamak olduğu kuşkusuzdur. Çocuklarını işe almak şeklindeki söylem emekli olan kamu görevlilerine yönelik geleceğe yönelik değil geçmişte yapılan bir uygulama olarak dile getirilmiştir.

Konfederasyonumuz Memur-Sen ve sendikamız Büro Memur-Sen bugünden geriye bakıldığında seçme sınavının uygulamasını, görevde yükselme sınavı ile hakkettiği kadroya atanmasını, mülakat sisteminin kaldırılmasını, kamuda liyakatin esas alınmasını ayrımcılık ya da ayrıcalık ihtimali yaratan bütün karar yada kuralların kamu personel sisteminden temizlenmesini teklif ve talep etmekte ısrarcı olmuştur. Durum bu iken Büro Memur-Sen’in herhangi bir kurumda yada kurulda ebeveynden çocuğa geçen memurluk gibi bir düzenin düşündüğünü iddia etmek gerçeğe gözleri kapatmak muhatabın beyanını yok saymaktır. Bütün kamuoyunun bilmesini isteriz ki biz emeğin ve ekmeğin her hal ve şartta memur olurken memurluk yapılırken ve memurluktan ayrılırken alın terinin temizliğinden yana olduğumuzu belirtiriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

 

 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans