DUYURULAR
KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ARALIKSIZ MÜCADELE EDİYORUZ

KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN ARALIKSIZ MÜCADELE EDİYORUZ


rong>

Memur-Sen Kastamonu İl Divan Toplantısı, Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde yapıldı. Divan toplantısına Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Eğitim Bir-Sen Genel Eğitim Sekreteri Naci Yağcı, Diyanet-Sen Genel Eğitim Sekreteri Cebrail Yakışır, Kültür Memur-Sen Genel Sekreteri Mecit Erdoğan, Memur-Sen Kastomunu İl Başkanı İrfan Bakır, Memur-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları, şube yÖnetim kurulu üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı.

Memur-Senin tanıtım filminin sunumu ile başlayan toplantıda Memur-Sen adına konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, güçlü ve büyük Memur-Sen ailesi olarak, toplumsal, hukuki, sosyal, idari ve insani olmak üzere her alanda birçok sorunun çÖzüme kavuşturulmasında Öncü olmaya devam ettiklerini sÖyledi. Toplu sÖzleşmeli sendika hakkını tüm sendikal, bürokratik ve siyasi engellemelere rağmen kamu gÖrevlilerine kazandırdıklarını belirten Genel Başkan Yusuf Yazgan, yakında ilk toplu sÖzleşme masasına oturacaklarını belirtti.

DARBE üRüNLERİ KALDIRILDI
Elde ettikleri hakların bununla sınırlı olmadığını aktaran Yusuf Yazgan, “üniversitelerde başÖrtüsü yasağının son bulmasını istemişiz, artık üniversitelerin giriş kapılarında başÖrtülü kızlarımızın Önüne zulüm barikatları kurulamıyor. Öğrenci seçme sınavında uygulanan adaletsiz katsayı uygulamasının kaldırılmasını talep etmişiz. YÖK, farklı katsayı uygulamasına son verdi. Bu yıl yapılacak Öğrenci seçme sınavlarında, gençlerimiz hangi okuldan mezun olduklarına bakılmaksızın sadece sınavdaki başarılarına gÖre değerlendirilecekler. Kuran eğitimine yÖnelik hukuki ve insani olmayan yaş sınırlamasının kaldırılması gerektiğini deklare ettik. Anti demokratik EMASYA Protokolünün kaldırılmasını istemişiz, kaldırılmış. Yapılan yasal düzenlemeyle, yaş sınırı ve buna bağlı olarak çocuklarımızın Kuran nuruyla tanışmasının Önündeki engel kaldırıldı.  Sivil eğitim kurumlarında sivil Öğretmenlerin ders vermeleri gerektiğini ve okulların kışla olmadığını belirterek Milli Güvenlik dersinin kaldırılmasını ya da bu dersin branş Öğretmenlerince okutulmasını istemişiz. Milli Güvenlik dersi kaldırıldı. Bu konuların her biri daha düne kadar bir darbe ya da muhtıra sebebi olarak kabul ediliyordu” dedi.

BİRçOK KAZANIMA İMZA ATILDI
Siyasal alandaki kazanımların yanında mali ve sosyal haklar yÖnünden Memur-Senin yüzlerce kazanımın altında imzası bulunduğunu kaydeden Büro Memur-Sen Genel Başkanı, sÖzleşmeli personelin Memur-Sen sayesinde kadroya geçirildiğini vurguladı. Hizmet sÖzleşmelerine bağlı olarak sÖzleşmeli personelden tahsil edilen damga vergisi kaldırıldığını belirten Yazgan, kazanımları şu şekilde sıraladı: “Hastalığa dayalı izin süresi arttırıldı, bakmakla yükümlü olunan aile fertlerine hastalık halinde ücretli refakat izni imkânı getirildi. Doğuma dayalı aylıksız izin süresi artırıldı. Babanın da doğuma dayalı aylıksız izne ayrılmasına imkân sağlandı. Evlat edinme durumunda aylıksız izne ayrılma ve beş hizmet yılını tamamlayan kamu gÖrevlilerinin bir yıla kadar aylıksız izne ayrılması imkânları getirildi. SÖzleşmeli personele de aile yardımı (eş ve çocuk yardımı) Ödenmeye başlandı. Mazeret izni süreleri ve mazeret izni gerektiren durumlar arttırıldı. Sendika üyesi kamu gÖrevlilerine üç ayda bir Ödenmek üzere toplu sÖzleşme ikramiyesi getirildi. Bu kazanımla, sendika üyesi kamu gÖrevlilerinin, sendikasız kamu gÖrevlilerinden daha düşük ücret alma ayıbı sona erdirildi. SÖzleşmeli personele Anayasada ve Özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca sendika ve üst kuruluşlar kurabilme ve bunlara üye olabilme hakkı verildi.  Sağlık çalışanlarına ek Ödemeye ilişkin aylık mahsuplaşma imkanı getirildi. Kademe ve derece ilerlemesinde onay uygulaması kaldırıldı. Disiplin cezalarında kısmi düzeltme yapıldı. Ödüllendirme tutarı ve Ödüllendirilecek personel sayısı arttırıldı. Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların yÖneticilik gÖrevlerine atanmasına ilişkin yasağa süre sınırlaması getirildi. Sicil sistemi kaldırıldı. Emeklilik sonrası tazminat artırıldı. Bunların yanında Özürlüler için mesai saatlerinin farklı belirlenmesi, engelli kamu gÖrevlilerine, kamuya ait bütün servis araçlarından yararlanma, Özürlülere ve hamilelere gece nÖbeti ve gece vardiyası gÖrevi verilmemesi, giyecek yardımının nakden Ödenmesi, ek Ödeme uygulamalarının hayata geçirilmesi, sÖzleşmeli personelin hacda gÖrevlendirilmesi, 4/B ve 4/Cli personele iş sonu tazminatı Ödenmesi, uyarma ve kınama cezalarına karşı yargıya başvuru yapılabilmesi gibi 127 tane temel insani, mali ve sosyal talebimizi kazanıma çevirdik”

TALEPLER KARŞILANMAZSA MEYDANLARA İNECEĞİZ
Bir yandan toplu sÖzleşme yasasının demokratik bir yasa olması için mücadele verirken diğer yandan yeni toplu sÖzleşme dÖnemine de sıkı çalıştıklarının altını çizen Yazgan, kamu çalışanlarının mali, sosyal ve Özlük haklarında iyileştirme yapılması için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını sÖyledi. Memur-Sen olarak tasarının talepler doğrultusunda yasalaşması halinde ilk toplu sÖzleşme masasında  talepler için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade eden Yazgan, “Ek Ödemelerin emekliliğe yansıtılması, vergi matrahının yükseltilmesi, emeklilerin de aile ve çocuk yardımından yararlanması,  üniversitede okuyan çocukları için kamu gÖrevlilerine yardım yapılması, giyim ve yiyecek yardımlarından 4/Cliler dahil tüm kamu çalışanlarının yararlanması,  işçi ile birlikte çalışılan yerlerde aynı servisten kamu gÖrevlilerinin de yararlanması, 4/Clilerin çalışma sürelerinin iyileştirilmesi, ücretlerinin insan onuruna yakışır düzeye çıkarılması ve eş, çocuk, giyecek, yiyecek yardımından faydalandırılmaları daha sonra da kadroya alınmaları, toplu sÖzleşme hükümlerinin emeklilerin maaşlarına yansıtılması, ek gÖsterge rakamlarının düzenlenmesi, yüzdelik zam talebi, taban aylığının artırılması, giyecek ve yiyecek yardımının günün şartlarına uygun olarak herkese verilmesi, toplu sÖzleşme ikramiyesinin artırılması, Özel hizmet tazminatlarının kurumlar arasında eşitlenmesi, 666 sayılı KHKdan başta Öğretmen, Öğretim elemanları, din gÖrevlileri ile hekim dışı sağlık personeli olmak üzere mağdur olanların mağduriyetinin giderilmesi, bayramlarda ve hafta sonlarında çalışan kamu gÖrevlilerine mesai Ödenmesi gibi konuları masaya taşıyacağız. Belediyelerde, TRTde, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindekiler başta olmak üzere kadroya alınmayan sÖzleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda ise Önemli Ölçüde yol kat etmiş durumdayız. Toplu SÖzleşmeye kadar bu sorun çÖzülmezse bu konuyu da toplu sÖzleşme masasına gÖtüreceğiz. Bu hakları elde etmek için sonuna kadar masada çÖzüm arayacağız. çÖzümün kilitlenmesi halinde Başbakan dâhil tüm çÖzümün ortağı olabilecek yetkililerle gÖrüşeceğiz. Toplu sÖzleşme masasında bir sonuç alamazsak meydanlara inerek memurlar için fayda, kazanım üretmek adına meydanları çÖzümün parçası haline getireceğiz. Kamu gÖrevlilerinin haklarına daha fazla güvence, risklerine daha fazla teminat olacağız” diye konuştu.

HİçBİR Güç BİZİ YILDIRAMADI
Toplu SÖzleşme Yasa Tasarısı ile ilgili komisyon çalışmalarının 18 aydır tamamlanamadığını ve Meclis Genel Kuruluna getirilemediğine dikkat çeken Memur-Sen İl Başkanı İrfan Bakır ise, emekli vekillerin maaş durumlarıyla ilgili yasanın bir anda meclis gündemine alınarak meclisten geçtiğini hatırlattı ve bÖyle bir durumun Türkiyedeki 2,5 milyon memuru hayal kırıklığına uğrattığını sÖyledi. İrfan Bakır şunları sÖyledi: “Kastamonuda üye sayımız bugün itibariyle 5 binin üzerindedir. Bu yeterli bir üye sayısı tabi ki değildir. Ancak bu üyeye bile ulaşmak için teşkilatlarımız yoğun bir çalışma içerisine girmiş, hatta kendi teşkilatım olarak sÖylersem ceza alan yÖnetim kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarım oldu. Ama hiçbir güç bu çalışmalardan dolayı bizleri yıldıramadı. ülkemizin en büyük sivil toplum Örgütü olarak, ülkenin yararına, vatandaşın yararına olacak her türlü çalışmanın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bunun en büyük gÖstergesi de Anayasa çalışmalarına konfederasyonumuzun verdiği destektir. Konfederasyonumuzun üstlendiği yük ağır ve sorumluluğu büyüktür. Teşkilatımız en üst kademesinden en alt kademesine kadar, bunun sorumluluğu ve bilinci içerisindedir. üzerimize düşeni bizler bugüne kadar layıkıyla yerine getirmeye çalıştık, bundan sonra da yerine getireceğimize inancımız tamdır”
 

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ve beraberindeki heyet, Kastamonu İl Divan Toplantısının ardından, Karabük, Bartın ve Zonguldak il divan toplantılarına katıldı. ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans