DUYURULAR
İstanbul 1 Nolu Şube, SGK Personelinin Verilmeyen Haklarını Protesto Etti

İstanbul 1 Nolu Şube, SGK Personelinin Verilmeyen Haklarını Protesto Etti


Büro Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Şube, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinin verilmeyen haklarını protesto etti ve basın açıklaması yaptı.

Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları kapsamında Unkapanı Sosyal Güvenlik Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Kadir Turalı, "Kurumda görev yapan memur kardeşlerimiz, Sosyal Güvenlik Haftasını ellerinden alınan mali ve özlük hakları nedeniyle maalesef kutlayamamaktadır." dedi. 

Türkiye genelinde 77 milyonu ilgilendiren bir kurumda çalıştıklarını belirten Kadir Turalı, "Hizmetin etkin ve eksiksiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması şüphesiz kurumda görev yapan yaklaşık 28 bin memur arkadaşımız tarafından sağlanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını amaçlamaktadır. Ancak, bu amacın gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan kurumdaki memurlar göz ardı edilmektedir. Unutulmamalıdır ki hizmetin en iyi şekilde verilebilmesi öncelikle çalışanlarının mutluluğunu sağlamaktan geçmektedir. Kendi çalışanını memnun edemeyen bir kurumun vatandaşlarımızı memnun etmesi mümkün değildir. Ülkemizin bel kemiği olan kurumdaki haksız uygulamalar nedeniyle maalesef memurlarımızın bel kemiği kırılmıştır." diye konuştu. 

FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR
Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin aşırı iş yükü ve yapılandırmalar nedeniyle gecesini gündüzüne katarak, hafta sonları tatil yapmadan, mesai mevhumu gözetmeden çalıştığını belirten Turalı, personelin yaptığı fazla mesailere karşılık aldığı ücretin koca bir sıfır olduğunu söyledi. 

Personele karşı haksızlık yapıldığını savunan Turalı, "Kendinden, ailesinden fedakarlıkta bulunarak özveri ve büyük gayretle çalışan personele yaptıkları fazla mesaiye karşılık ücretlerinin ödenmemesi tam anlamıyla adaletsizliktir, haksızlıktır. Fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, personelin evine götürdüğü ekmeğe, çocuklarının rızkına göz dikmekten başka bir şey değildir." dedi. 

"BAŞBAKAN SÖZ VERMİŞTİ"
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Fazla çalışma konusunda herhangi bir adaletsizliğe mahal vermeyecek şekilde gereken adımlar atılacak. Ücretlerle ilgili düzenlemeler yapılacak" şeklindeki sözü hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: Bizler, fazla mesai ücretleri konusunda Başbakan Ahmet Davutoğlunun söylediklerinin en kısa zamanda hayata geçirilmesini istiyoruz.  Bizler kimseden haksız bir kazanç istemiyoruz. Bizler, fazla mesai yapan memur kardeşlerimizin emeğinin, alın terinin karşılığını istiyoruz. Fazla mesai ücretleri gibi ödenmeyen ikramiyeler de memur kardeşlerimizi mağdur etmektedir. 

"İKRAMİYELER DE ÖDENMİYOR"
Hatırlanacağı üzere, Sosyal Güvenlik Kurumunda daha önce memurlara ödenen ikramiyelerde fazla mesai ücretleri gibi Ben yaptım oldu mantığıyla hazırlanan 666 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile kaldırıldı. Memurun küçük olan ekmeğinden haksız bir şekilde bir dilim daha koparıldı. Anayasa Mahkemesi, kararnamenin mali haklarla ilgili hükmünü 6223 yetki kanunu kapsamında bulunmadığı gerekçesiyle iptal etti. İkramiyelerin ödenmesiyle ilgili kazanılan bireysel davalar da mevcuttur. Ne hikmetse kurumda asıl işi yapan personele mahkeme kararlarına rağmen ikramiyeler ödenmezken, daire başkanları ve müfettişlere ikramiyeler ödenmektedir. Bu ayrımcılık sona erdirilmelidir. Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ve kazanılan yargı kararları doğrultusunda ikramiyeler en kısa sürede ödenmelidir. 

Sosyal Güvenlik Kurumunda görevli sağlık personeline ek ödeme verilirken aynı işi yapan diğer memurlara ek ödeme verilmediği belirtilen açıklamada, İstanbuldaki memurların 30 puan farkının ellerinden alındığı, maaşlarından düşürüldüğü aktarıldı. 

MAAŞ FARKLARI
Açıklamada, kurumdaki diğer adaletsizlikler şöyle anlatıldı: Diğer taraftan kurumdaki servislerin yükünü çeken ve bir o kadar da sorumluluğu olan şefler, ücret adaletsizliğine uğramaktadır. Sınavlara girerek şef olan ve görevleri nedeniyle kurulu düzenlerini bırakarak farklı illere çalışmaya giden şefler, şube müdürlerinden ortalama bin lira daha düşük, normal memurdan ise sadece 50 lira civarında fazla ücret almaktadır. Şeflere yaptıkları işe, taşıdıkları sorumluluklara uygun maaş ve özlük hakları verilmemektedir.

DENEYİMLİ PERSONEL KURUMU TERK ETMEK İSTİYOR
Uygulanan yanlış politikalar, mali ve özlük haklarda yaşanan kayıplar nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumunda görev yapan personel, başka kurumlara geçmek istemektedir. Kuruma yeni başlayan memurlar dahi kurumu terk ederek başka kurumlara geçmektedir. Bu gidişle kurumda alanında uzman personel kalmayacaktır. Bunun sonucu ise ülkemize ve vatandaşlarımıza zarar verecektir.

TALEPLER
- Açıklamada kurum çalışanlarının talepleri şöyle sıralandı: 
- Kurumdaki kardeşlerimizin hakkı olan fazla mesai ücretleri, ikramiyeler ve ek ödemelerin verilmesini istiyoruz.
- Şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek, uğradıkları maaş adaletsizliği giderilmelidir.
- Kurum personelinin uzmanlaştırılmasını, taşrada taşra uzmanı kadrosu açılmasını istiyoruz.
- Kurumda boş bulunan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olan personelin atanmalı ve liyakata uygun olmayan usulsül atamaların önüne geçilmelidir.
 Denetmen, uzman, müfettiş gibi kariyer unvanlarına başka kurumlardan değil, Sosyal Güvenlik Kurumunda yıllarca görev yapmış kardeşlerimizin atanmalarını istiyoruz.
- 4/Bli olarak görev yapan personelin kadroya geçirilmesini istiyoruz.
- İcra memurlarının kurum içerisinden alınmasını istiyoruz.
ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans