DUYURULAR
Hakkıyla Kazanan Memurların, Hakkı Korunsun

Hakkıyla Kazanan Memurların, Hakkı Korunsun


Büro Memur-Sen olarak, 2010 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda(KPSS) hakkıyla atanan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin önüne geçecek adımların atılmasının takipçisi olacağız.

Sınavdan önce dışarıya sızdırıldığı iddiaları üzerine "Eğitim Bilimleri" kısmı iptal edilen 2010 yılında yapılan KPSS'nin, "Genel Yetenek ve Genel Kültür" testlerinin iptal edildiği kamuoyuna yansımıştır. Mahkemenin gerekçeli kararı henüz açıklanmadığından, hukuki değerlendirme yapmak sağlıklı olmayacaktır. Ayrıca, Ankara 1. İdare Mahkemesi’nin ilk önce reddettiği bu davayı Danıştay 12. Dairesi’nin bozma kararı üzerine, bu defa iptal yönünde karar verdiği görülmektedir.  Bu durumda, davalı idarenin söz konusu sınavın iptaline ilişkin kararı temyiz başvurusu yaparak Danıştay’a başvurma hakkı mevcuttur. Bu itibarla davalı/ilgili kamu kurumlarınca hukuki süreç sonuna kadar takip edilmelidir.

Diğer taraftan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği yetkilileri ise karara ilişkin, "Bundan sonraki süreç, ÖSYM'nin tek başına uhdesinde olmayıp, ilgili kurumlarla bir araya gelinerek gerekli açıklama yapılacaktır." ifadesini kullanmıştır.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR

Öte yandan; dava konusu edilen sınava ilişkin olarak ceza davasının da devam ettiği gözetildiğinde, olayın gerçek sorumluları derhal açığa çıkarılmalı, 2010 KPSS sorularının dışarıya sızdırılmasıyla ilgili haksız çıkar sağlayan kamu görevlilerinin memuriyetle ilişikleri kesilmeli, bu kişiler hak ettikleri cezayı almalı, alın teri ile sınavı kazanıp memur olarak atanmış kişilerin hakları korunmalıdır.

Bu aşamada; Büro Memur-Sen olarak, 2010 KPSS'de hakkıyla atanan kamu görevlilerinin mağduriyetlerinin önüne geçecek adımların atılmasının takipçisi olacağız.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans