DUYURULAR
GENEL BAŞKAN METİN YILANCI’NIN DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ AÇIKLAMASI

GENEL BAŞKAN METİN YILANCI’NIN DÜNYA GÜMRÜK GÜNÜ AÇIKLAMASI


Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin YILANCI, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin YILANCI, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde görev yapan Gümrük çalışanlarının yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle Dünya Gümrük Günü'nü buruk kutladığını, bu olumsuzlukların önümüzdeki dönemde giderilmesinin elzem olduğunu, Toplu Sözleşmede, Kurum İdare Kurulunda ve Bakanlık ziyaretlerinde dile getirdikleri sorun, öneri ve taleplerin giderilmesini umutla beklediklerini belirtti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin YILANCI konuşmasına şöyle devam etti."Gümrük çalışanlarının mali, özlük ve sosyal haklarında hak ettikleri bir düzenlemenin bugüne kadar yapılmadığı gibi sürekli mevzuat değişikliği, gümrük çalışanlarına yöneltilen haksız ithamlar, geçici görevlendirmeler ve yer değişikliği endişesi çalışma motivasyonunu bozmaktadır dedi.

Dünyanın kilit noktasındaki gümrüklerimiz, her türlü teknolojik imkanı hak etmektedir. Gümrük kapılarındaki teknolojik standardın artması, fiziksel koşulların üst seviyeye çıkarılması öncelikli olarak ülkemizin itibarının ve gelişmişliğinin bir ispatı olacaktır. Bu şekilde gümrüklerde çalışan personelin çalışma motivasyonu artacaktır" diye konuştu.

Ticaret Bakanlığının yeni dönemde hazırlanacak teşkilat yasası ve Yönetmeliklerin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi önemlidir. Tam bu noktada sorumlu sendikacılık adına biz “Değişim kaçınılmaz ise, doğru olan; değişimden yararlanmaktır” diyerek gelin bu değişimi hep birlikte yapalım diyoruz. Geçtiğimiz hafta (16.01.2019 tarih ve 36 sayılı karar ile) Personel Genel Müdürlüğüne sunduğumuz Yer değiştirme Sistemi Raporu (3 Bölgeli Sistem) Taşrada ve özellikle sahada sorun yaşayan tüm personelin en önemli beklentisidir.

 

Ticaret Bakanlığı çalışanlarının haklarının, taleplerinin en kısa sürede karşılık bulmasının gerektiğini vurgulayan YILANCI, "Yer Değiştirme Yönetmeliği; eş durumu, mazeret ve sağlık durumları kapsamında günümüz koşullarına cevap vermemektedir. Önümüzdeki süreçte sıkıntı yaşanmaması için yönetmelik günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir. Ayrıca Gümrük çalışanlarının mali, sosyal ve özlük haklarının düzeltilmesi hususunda aşağıda ifade etmiş olduğumuz sorunların çözümünü beklemekteyiz.

 

*Gümrük çalışanlarının maaşlarına ek ödemeleri mutlaka ilave edilmelidir.

*Çalışanların maaş ve fazla mesai ücretlerinden yüzde 27 oranında gelir vergisi kesilmektedir. Bu da ciddi anlamda ücret kaybına sebep olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için fazla mesai brüt ücretinden ek ödeme brüt ücreti mutlaka mahsup edildikten sonra vergilendirilmelidir.

*Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı kara sınır kapılarında görev yapan personelin fazla mesai ücretleri, görev yaptıkları zor koşullar göz önüne alınarak arttırılmalıdır. Kara sınır kapılarında görev yapan tüm personele ilave 10 bin puan fazla mesai ücreti mutlaka verilmelidir.

*Ticaret Bakanlığı Merkez Teşkilatında çalışan personele de daha önceden olduğu gibi fazla mesai ücreti ödenmelidir.

*Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavları devam edilmesi,

*Gümrük muhafaza personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi,(fiili hizmet zammının verilmesi, Silah taşıma tazminatının verilmesi, emekli olduktan sonra silah harcının alınmaması, Polis gibi kolluk kuvveti olan Muhafaza Memurlarına da polislerin almış olduğu ek göstergenin verilmesi)

*Kaçak istihbarat müdürlükleri bünyesinde görev yapan X-Ray personeli, teknik hizmetler sınıfına geçirilmelidir"

*Muayene Memurları, personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi (Muayene Memurluğunun-Muayene Denetmeni olarak kariyer meslek haline getirilmesi, Mali Sorumluluk Tazminat hakkı verilmesi)

*Gümrük ve Muayene Memurları için yaptıkları tahakkuklarda ya da kendilerinin kasıtlı olarak yapmadıkları iş ve işlemlerde 12 yıl boyunca geçmişe dönük haklarında işlem yapıldığından bu mağduriyeti giderek bir sigorta fonunun oluşturulması,

*Ambar Memuru olarak görev yapan personelin çalışma koşullarının düzeltilmesi, yıpranma hakkı verilmesi,

*Taşra teşkilatında vardiya sistemi ile 24/24 ya da 12/12 görev yapan personelin uluslararası çalışma örgütü normları ve ulusal mevzuata uygun bir şekilde çalıştırılmasının sağlanması,

*Aday memurların hizmet sürelerinin bölge hizmetinden sayılması düzenlemesinden, halen bölgede fiilen görev yapan personelinde talebi halinde yararlandırılmasının sağlanması,

*Bölge dışına yapılan geçici görevlendirme uygulamasına son verilmesi,

*Merkez ve Bölge Müdürlüklerinde kreş açılması, Hususlarında ivedilikle çalışma yapılarak, çözüm yolları üretilmelidir.
 

Büro Memur-Sen olarak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü’nde, Gümrük çalışanlarının kazanılmış haklarının iade edilmesi, mağduriyetlerinin giderilmesi temennisi ile tüm gümrük çalışanlarının Gümrük Günü’nü kutlarız.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans