DUYURULAR
Büro Memur-Senden 62. Hükümete Çağrı

Büro Memur-Senden 62. Hükümete Çağrı


Büro Memur-Senin Abdi İpekçi Parkında düzenlediği eylemde konuşan sendikanın Genel Başkanı Uğur Ünalan, 62. Hükümetten ve Başbakan Sayın Davutoğlundan, kamu görevlilerinin taleplerinin sadece dikkate alınmasını değil, ivedilikle hayata geçirilmesini, ücret ve sosyal haklarının düzeltilmesini istedi.

Türkiyenin 81 ilinden otobüslerle gelen Büro Memur-Sen üyesi memurlar,  tüm kamu görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için bugün Ankara Abdi İpekçi Parkında toplandı. Burada, kamu görevlilerinin talep, sıkıntı ve problemleri hakkında bir basın açıklaması yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, geçtiğimiz günlerde yasalaşan Torba Yasayı sert bir dille eleştirdi. Ünalan, "Ne yazık ki, 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle memurların haklarının gasp edildiği yetmiyormuş gibi, yeni çıkarılan Torba Kanun, hizmet kolumuzda yer alan kamu görevlilerinin beklentilerine maalesef karşılık vermemiştir. Prim gün sayısını doldurup, emeklilik yaşını bekleyen binlerce kamu görevlisi, Torba Kanun ile yine hüsrana uğradı. Disiplin cezası almış kamu görevlilerini ilgilendiren, beklenen ve konuşulan memur disiplin affıyla ilgili Torba Yasada hiçbir gelişme yok. Torba Yasanın hiçbir yerinde disiplin affından bahsedilmedi, memura disiplin affı maalesef başka bir bahara kaldı" şeklinde konuştu.ADALET SİSTEMİ, SADECE HÂKİM SAVCIDAN İBARET DEĞİL
"Adalet Bakanının yapmış olduğu basın açıklaması, adalet sisteminin sadece hâkim ve savcıdan ibaret olduğu izlenimi vermektedir" diyen Ünalan, şunları söyledi: "Hâkim ve savcılara kesenin ağzını açan Adalet Bakanlığı, ne yazık ki aynı hassasiyeti bakanlığın bel kemiğini oluşturan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra müdürleri, yazı işleri müdürü, bilgi işlem memurları ve teknik personellere gösterememiştir. İşte bu durum, çalışma barışını ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceği açıktır. Her geçen gün mahkemelerin iş yükü fazlalaşmakta fakat adalet çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme olmamaktadır. Adalet çalışanlarının almış olduğu ücretler erimiş, kamu çalışanlarına ek ödeme almayanlara yönelik yapılan iyileştirmelerden de ne hikmetse mahrum bırakılmıştır. Adalet çalışanları adeta unutulmuştur."MEMURLARIN 62. HÜKÜMETTEN TALEPLERİ

62. Hükümetten tüm kamu görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileşltirilmesi için taleplerini tek tek sıralayan Büro Memur-Sen Başkanı Ünalan, şunları söyledi: "Adalet çalışanlarının fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında, fazla çalışma ücreti tutarının arttırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılmalıdır. Dışişleri Bakanlığında çalışan 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin kadroya alınmasını, aile ve eğitim yardımının verilmesini, sıla biletinden yararlandırılmasını ve 1978 yılından kalma TİP hizmet sözleşmelerinin acilen güncellenmesini istiyoruz. Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çalıştıkları süre daha uzun olsa da maksimum 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, ikramiye ödenmediği halde 30 yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaya devam edilmektedir. Bu ise kesinti yapılırken 30 yıl sınırının uygulanmaması, ikramiye ödenirken 30 yıldan fazla sürenin dikkate alınmaması çelişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, emekli ikramiyesinin ödenmesinde, 30 yıl sınırının derhal kaldırılmasını istiyoruz. 15 Ocak 2005te görevde bulunan memurlara bir derece verilmişti. Ancak 2005ten sonra göreve başlayan memurlara ek derece verilmedi. Emniyet ve silahlı kuvvetlerde görev yapan sivil memurların, toplu taşıma araçlarından tıpkı polisler gibi ücretsiz yararlanmasını istiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurların, diğer bakanlıklardaki memurların yararlandığı haklardan yararlanması gerekmektedir. Örnek olarak, 657 Sayılı Kanundaki 232. ve 233. Maddeler iptal edilmelidir. Avrupa İnsan Hakları ve Anayasa Mahkemesinin, sivil memurlarla ilgili vermiş olduğu, "Asker kişi değildir" kararının yasaya uygun hale getirilmelidir. Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresindeki çalışanların başta fazla mesai olmak üzere, diğer hak kayıplarının bir an önce son bulmasını istiyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarının ellerinden alınan mesailer, performans ücretleri, hukuk çalışanlarının vekâlet ücretleri, yapılandırmadan kaynaklanan fazla çalışma ücretleri, ikramiyelerinin verilmesini, icra memurların özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, Teknik Hizmetler sınıfında çalışan kamu görevlilerinin özlük haklarının iyileştirilmelidir. Tüm İşkur personelinin ikramiyeleri derhal ödenmelidir. İş ve meslek danışmanlarının maaş kaybı 360 Türk Lirası değil, 800 Türk Lirasıdır. Bu kaybın eksiksiz olarak derhal giderilmesini istiyoruz. İçişleri Bakanlığı ve nüfus çalışanlarının fazla mesai sorununun son bulmasını, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne atama yapılırken İçişleri Bakanlığı personeline öncelik tanınmasını, bakanlıkta çalışan Teknik Hizmetler Sınıfındaki personelin Görevde Yükselme Sınavına girebilmelidir. Gençlik ve Spor Bakanlığında, ilçe ve gençlik merkez müdürlüğüne yapılan atamaların kurum içinden acilen yapılmasını istiyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, gümrük çalışanlarından gelen talep ve öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Düzenlemeyle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gerekli çalışmalar başlatılmalıdır. Yurt dışından gelen Meteoroloji çalışanlarının hakkı olan havacılık tazminatının, Meteoroloji çalışanlarına verilmemesi çok büyük haksızlık ve adaletsizliktir. Meteoroloji çalışanlarının hakkı olan havacılık tazminatının, Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına verildiği gibi, Meteoroloji çalışanlarına da derhal verilmelidir. TÜİKte çalışan İstatistikçilerin ek göstergelerinin 3600e çıkartılarak, 1990 yılından bu yana yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi için yasal düzenlemenin yapılmasını, TÜİKli 4/Clilerin 4/Bli olarak istihdamının sağlanmasını, TÜİK personeline servis hizmetinin sağlanmasını istiyoruz. Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığında çalışan şeflerin özel hizmet tazminat puanlarının artırılmasını, bu bakanlıklarda ve kurumlarda görev yapan kamu görevlilerine bir an önce Görevde Yükselme Sınavının yapılmasını ve 4/B statüsündeki sözleşmeli personele kadrolarının verilmesini istiyoruz."YENİ TÜRKİYEDE KEMER SIKMAYA SON

62. Hükümetten ve Başbakan Sayın Davutoğlundan, önerilerinin sadece dikkate alınmasını değil, ivedilikle hayata geçirilmesini isteyen Ünalan, "Haklı taleplerimize acil çözüm bekliyoruz. Bahane istemiyoruz. Eşitliğin sağlanması için olmazsa olmazlarımızın hayata geçirilmesini, ücret ve sosyal haklarımızın düzeltilmesini istiyoruz. Yeni Türkiye'de artık kemer sıkmak istemiyoruz. Yeni Türkiye'de eşitlik, adalet, hakkaniyet ve sorunlarımıza çözüm istiyoruz. Taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde, sendika olarak, kamu görevlilerinin haklarını savunmak için her platformda mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Eylemin sonunda, memurlar yanlarında getirdikleri bordroları kazan içerisinde yaktı ve eylemci memurlar sorunsuz bir şekilde dağıldı.
ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans