DUYURULAR
Büro Memur-Sen’in Hukuk Mücadelesi Sürüyor

Büro Memur-Sen’in Hukuk Mücadelesi Sürüyor


Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çalışanlarının ikramiye ödemelerinden yararlandırılmasına ilişkin Büro Memur-Sen’in Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne açtığı davada; Danıştay 11. Dairesi, yerel Mahkemenin Büro Memur-Sen’in üyelerinin tümü adına dava açamayacağı gerekçesiyle ehliyet yönünden reddettiği kararı bozarak, dosyanın yeniden görüşülmesi için Mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Büro Memur-Sen, 2015 yılında Ankara 6. İdare Mahkemesi’ne SGK'da görev yapan kamu görevlilerinin ikramiye ödemelerinden yararlanmasını sağlamak; ortak hak ve menfaatlerini korumak için dava açmıştı. Yerel Mahkeme, Büro Memur-Sen’in tüm üyeleri adına dava açamayacağını gerekçe göstererek, ehliyet bakımından davayı reddetmiş, bunun üzerine karar Danıştay’a taşınmıştı. Danıştay 11. Dairesi, dava konusu işlemle Büro Memur-Sen arasında kurulan kişisel, meşru, güncel bir menfaat ilişkisi olduğunu; Büro Memur-Sen’in SGK’da görev yapan üyeleri yönünden hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla dava açmasını 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na uygun bularak, Ankara 6. İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına; dosyanın yeniden görüşülmesi için Mahkemeye gönderilmesine karar verdi.

Bu karar ile Büro Memur-Sen; üyelerinin ekonomik, sosyal, mesleki hak ve menfaatlerini zedeleyen idarenin hukuka aykırı tüm işlemlerine karşı dava açabilecektir. 

Habere Bağlı Fotoğraflar


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans