DUYURULAR
Büro Memur-Sen İç Anadolu Bölge Toplantısı Yapıldı

Büro Memur-Sen İç Anadolu Bölge Toplantısı Yapıldı


Büro Memur-Sen İç Anadolu Bölge Toplantısında konuşan Büro Memurları Sendikası Genel Başkanı Uğur Ünalan, "Eğer adalet çalışanlarının mağduriyetine son verilmezse, sendika olarak iş bırakma eylemi dâhil, her türlü sivil itaatsizlik ve hak arama eylemini hayata geçirmekten kaçınmayacağımızı meydanlarda haykırdık" dedi.

Büro Memurları Sendikasının İç Anadolu Bölge Toplantısı, Konyada bir otelde yapıldı. Toplantıda,  adliye çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için geçen hafta İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde "terazili eylem", önceki günlerde de Ankara Adliyesi önünde "simitli eylem" yaptıklarını hatırlatan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, "Bu eylemlerde, hâkim ve savcılara kesenin ağzı açılırken, bakanlığın bel kemiğini oluşturan, adalet hizmetlerinin yüksek etkinlikle yürütülmesinde ağır sorumluluk yüklenen zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları ve teknik personelin yok sayıldığını, Adalet Bakanlığında çalışma barışını ve huzurunu bozacak bu yaklaşıma sendika olarak seyirci kalamayacağımızı dile getirdik. Eğer adalet çalışanlarının mağduriyetine son verilemezse, sendika olarak iş bırakma eylemi dâhil, her türlü sivil itaatsizlik ve hak arama eylemini hayata geçirmekten kaçınmayacağımızı meydanlarda haykırdık" şeklinde konuştu.BÜRO MEMUR-SENİN 62. HÜKÜMETTEN TALEPLERİ

Büro Memur-Senin çalışmaları ve icraatları hakkında da bilgi veren Ünalan, 62. hükümetten taleplerini de şu şekilde sıraladı: "Adalet çalışanlarının fazla çalışma karşılığı ücretlerin hemen ödenmesi ve buna ilişkin sınırlayıcı hükümlerin mevzuattan çıkarılması yanında fazla çalışma ücreti tutarının artırılması yönündeki beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapılması uygun olacaktır. Torba kanunda yapılan düzenlemeyle iş yoğunluğu fazla olan mahkemelerde görev yapan personele fazla çalışma ücreti ödenmesi öngörülmüş ancak fazla çalışma ücreti ödenecek personelin söz konusu düzenlemede mahkemelerde görev yapan toplam personelin yüzde 10unundan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Hâkim ve savcıların maaşlarında seyyanen zam yapılmak suretiyle ilave artış yapılmasının Gündemde olduğu ve diğer adalet personeline yönelik maaş iyileştirmesinin düşünülmediği de dikkate alındığında fazla çalışma ücretinden bütün adalet çalışanlarının yararlanması yönünde bir düzenleme yapılması daha uygun olacaktır. Kamu personel sisteminde son dönemin en önemli gündem maddelerinin başında 4/C statüsündeki geçici personelin kadroya geçirilmesine ilişkin talep yer almaktadır. Buna bağlı olarak, söz konusu personelde yüksek bir beklenti oluşmuştur. Torba Kanunda yapılan düzenlemeyle, 4/Cli personelin yaşlılık veya malullük aylığına hak kazanıncaya kadar istihdam edilebilmesine imkân sağlandı ancak, bu durum istihdam edilebilme imkânı getirmekle birlikte 4/Cli personelin kadroya geçiş beklentisini karşılamamaktadır. Bu çerçevede, 4/Cli personelin kadrolu veya sözleşmeli statüsüne geçirilmelerine yönelik düzenleme yapılması daha uygun olacaktır. Bu yönde bir düzenleme yapılması kararı oluşturulmazsa TÜİKte görev yapmakta olan 4/Cli personel ile diğer 4/Cli personelin aynı mevzuat ve uygulamalara tabi olması yönünde bir karara varılması da önemli bir eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacaktır.Kamu görevlilerinin emekli ikramiyeleri, çalıştıkları süre daha uzun olsa da maksimum 30 yıl üzerinden ödenmektedir. Diğer taraftan, ikramiye ödenmediği halde 30 yıllık çalışma süresini tamamlayanlardan sosyal güvenlik primi kesintisi yapılmaya devam edilmektedir. Bu ise kesinti yapılırken 30 yıl sınırının uygulanmaması, ikramiye ödenirken 30 yıldan fazla sürenin dikkate alınmaması çelişkisini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle emekli ikramiyesinin ödenmesinde 30 yıl sınırının kaldırılmasını istiyoruz. Şubat 2005te Resmi gazetede yayımlanan 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun ile 15 Ocak 2005te görevde bulunan memurlara bir derece verilmişti ancak 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan memurlara ek derece verilmedi. Bu eşitsizliğin giderilmesi için 15 Ocak 2005 tarihinden sonra göreve başlayan devlet memurlarına da ilave bir derece verilmelidir."Konuşmaların ardından toplantıya görüşmelerle devam edildi.Toplantıya Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalanın yanı sıra, Büro Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Engin Kocabey, Nihat Tunç, Sezayi Soysal, Vecdi Yanbaz, Kutbettin Aydın ve Mustafa Mengütaycı, Büro Memur-Sen Konya İl Temsilcisi Latif Selvi, şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans