DUYURULAR
BÜRO MEMUR-SEN ERZURUM ŞUBESİ KURUM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

BÜRO MEMUR-SEN ERZURUM ŞUBESİ KURUM ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR


ŞUBE YÖNETİMİ çALIŞANLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) Erzurum Şubesi, toplu sÖzleşme Öncesi kurum ziyaretlerine devam ediyor. Şube Başkanı Erten Aksoy, yÖnetim kurulu üyeleri Ali İhsan Özyazıcıoğlu, Bilal Han ve M. Nuri GÖkkaya ile birlikte Erzurum Vergi Dairesi çalışanları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TüİK) Erzurum BÖlge Müdürlüğü gÖrevine vekaleten atanan Ahmet Kılıç’ı ziyaret etti.

ŞUBE YÖNETİMİ çALIŞANLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ
Şube yÖnetim kurulu üyeleri, Gelir İdaresi ziyaretinde kurum çalışanlarının sorunlarını dinledi. Eşit işe eşit ücret kararnamesi ile Maliye Bakanlığında çalışanların çoğunluğunun mağdur edildiğini belirten çalışanlar, “Maliye içinde oluşturulan uzmanlık kadrosunda çalışanlar ile diğer memurların yaptıkları iş yÖnünden farklılık bulunmamasına rağmen gelir uzmanı kadrosunda çalışanlar diğer memurlardan 500 TL fazla ücret alıyor. Aynı işi yapanlar arasındaki farklı ücret uygulamasının eşit işe eşit ücret uygulaması ile bağdaşmaz. Aynı işi yapanlara farklı ücret uygulaması çok rahatsız edici. Hatta uzmanlar şeflere bağlı olarak çalıştıkları halde şeflerden çok daha fazla maaş alıyor. Bu durumun da memur amir ilişkisini (maddi ve idari olarak) bozuyor. Eşit işe eşit ücret uygulaması sırasında Özellikle şefler unutuldu. Şef kadrosu bulunan kurumlarda işin yükünü şefler çekiyor. Zamlar müdür ünvanlarına yapıldı, bu uygulama ile şefler idareci olarak gÖrülmedi. Bu tür ayrıcalıklar büyük tehlikeler doğuracak, maddi iyileştirmede idareci olarak gÖrülmeyenler kanuni yaptırımlarda idareci sınıfına sokulmaları adalet ve hakkaniyetle bağdaşmayacaktır” dedi.

ADALETSİZLİKLER BİRAN ÖNCE GİDERİLMELİ
çalışanların sorunlarını tek tek not alan Şube Başkanı Erten Aksoy sorunların takipçisi olacaklarını sÖyledi. Eşit işe eşit ücretin, Ocak 2012 de uygulanmaya konması ile daha Önce açıkladıkları sorunların bir bir ortaya çıktığını belirten Erten Aksoy, bu sorunların başında aynı işi yapanların değil aynı ünvana sahip olanların eşit ücret alması olduğunu kaydetti. Kanunun çıkış amacının eşit işi yapanlara eşit ücret Ödemek olduğunu vurgulayan Aksoy, yapılan uygulama ile kanunun amacına ulaşmadığının altını çizdi.

Aksoy, "Gelir İdaresinde çalışan aynı işi yapanlar arasında hatta şefle ona bağlı olarak çalışanlar ile şefler arasında ücret farkı yaklaşık 500 TL üzerinde. Yine Adalet Bakanlığı başta olmak üzere birçok kurumda aynı derece ve kademedeki çalışan ile müdürler arasındaki maaş farkı 900 TLyi geçti. Burada adaletten sÖz edilmesi mümkün değil. Bu hususları kanun hükmünde kararname yürürlüğe girmeden Önce sÖyledik ancak bun gÖz ardı edildi. Şimdi sÖylemlerimizin haklı olduğunu herkesgÖrdü. Artık bir an Önce bu durumun mağdur edilenler lehine düzeltilmesi gerekir. Bir kurumda aynı işi yapan müdür ile personel arasında bir maaşa yakın farkın olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz, çalışma barışını bozar. Müdürlük makamına yapılan ek Ödemelere karşı değiliz ancak bu ek Ödeme oranlarının memurlardan esirgenmesine karşıyız. Tabiî ki idarecinin sorumluluğu karşısında bir miktar maaş farkı olması gerekir ancak bunun çalışanları rencide edecek boyuta ulaşmaması gerekir. Tüm kurumlarda müdürlük ünvanına sahip kişilerin aynı maaşı alıyor ancak bütün kurumlarda müdürlere bağlı çalışanların aynı maaşı alamıyor. Tüm kurum müdürlerine aynı oranda ek Ödeme verildiği halde, müdürlere bağlı çalışan memurlara farklı oranlarda ek Ödeme verilmiştir. Bu adil olmamıştır. Hangi kurumdaki müdüre hangi oranda ek Ödeme verildiyse o kurumda çalışan memurlara da aynı oranda ek Ödeme verilmesi gerekirdi. Adil olan uygulama bu olmalıydı. Bu yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz. Birçok yasa teklifi kısa süre içinde meclise sevk edilerek kanunlaştırıldı. Hatta iade edilen kanunları bile jet hızıyla yeniden kanunlaştıran yüce meclisin tabiî ki başta hükümetin toplu sÖzleşme yasasını bu kadar geciktirmesinin memurları ve sendikaları üzdü. Daha üzücü olan ise siyasi partilerin toplu sÖzleşme yasasının çıkartılması yÖnünde hiçbir çaba gÖstermemeleri. Bu nedenle hükümet kadar siyasi partilerinde memurları üzdü. Hem hükümetten hem de siyasi partilerden memurlar lehine ancak eşitlik ilkesi zedelenmeden, hiçbir makam ve mevkinin diğerine maddi üstünlük olarak gÖrülmeden, tüm memurların amir kadar barınma beslenme ve eğitim için maddiyata ihtiyacı olduğu unutulmadan haklarının verilmesini istiyoruz. Bütün bunlar yapılmadığı takdirde memurların içinde bulunduğu sorunlar daha da büyüyecek. Toplu gÖrüşmelerde tespit edilen bu gibi sorunlar aceleye getirilmeden en ince detayına kadar tartışılmalı ve herkesi mutlu edecek sonuçlar ortaya çıkarılmalı. Her kanun çıktıktan sonra bir kesim mutlu ama kalan büyük çoğunluğun mağdur olduğu fotoğrafı gÖrmek istemiyoruz. Hak ve adaletten ayrılmadan, yapılan iş karşılığı emeğin Ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

TüİK çALIŞANLARININ SORUNLARI BÖLGE MüDüRüNE İLETİLDİ
Şube yÖnetim kurulu üyeleri daha sonra TUİK BÖlge Müdürlüğü gÖrevine vekaleten atanan Ahmet Kılıç’ı makamında ziyaret ederek yeni gÖrevinde başarılar diledi. Ziyarette TüİK çalışanlarının sorunlarını gündeme getiren Şube Başkanı Aksoy, Özellikle 4/C kadrosunda çalışanların sorunlarının bir an Önce çÖzüme kavuşturulması istedi. Erten Aksoy, “Yaz kış, soğuk sıcak demeden insan üstü çaba gÖsteren, veri toplayan, verilerin doğru olması için her türlü zorluğu, tehlikeyi gÖze alan, ülkenin enflasyon oranının ve gelir adaletinin, faiz oranlarının hesaplanmasında gerekli olan tüm verileri toplayan 4/C’lilerin unutulmaması gerekiyor. Bu nedenle 4/C’liler bir an Önce en azından 4/B kadrosunda çalışanların Özlük haklarından faydalandırılmalıdır” dedi.

Yapılan ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Ahmet Kılıç ise, “Yıllardır bu kurumda farklı gÖrevlerde çalıştım. Sorunların bir çoğunu biliyorum. Sorunların  tespiti Önemli ancak asıl Önemli olan sorunların nasıl çÖzüleceği hususunda çÖzümlerin ortaya konmasıdır. Sizlerin bu konudaki çabalarını gÖrdüğüm için mutlu oldum. Samimi olarak gÖsterilen çabaların sonuç bulacağına inanıyorum” diye konuştu. 
 


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans