DUYURULAR
BÜRO MEMUR-SEN'DEN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINA ZİYARET

BÜRO MEMUR-SEN'DEN İÇ İŞLERİ BAKANLIĞINA ZİYARET


Genel Başkanımız Vecdi Yanbaz ve Genel Başkan Yardımcımız Feyim Bingöl, İç ,İşleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce' yi Ziyaret Etti.

Genel Başkan Yanbaz: “ Kamu çalışanlarımızın çalışmalarını en iyi şekilde yürütmeleri için çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğinin altını çizdi. Gerekli şartları barındıran çalışanların alanında kariyer yapabilmesi için unvan değişikliği ve alanında yükselme sınavlarının açılmasının ülkemizin refah düzeyine çıkan bir basamak olacağını söyledi.”

Ziyarette 30/09/2017 tarih ve 30196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Dışı Görevli Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına dair yönetmelikte geçen “Kurumumuzun  kadro ve ihtiyaçları çerçevesinde GYUD sınavı çalışmaları devam etmekte olup GYUD sınavı yapılması halinde merkez ve taşra teşkilatımıza bilgilendirme yapılacaktır.” Cümlesine ilişkin; GYUD sınavı çalışmalarının hangi aşamada olduğunu, merkez ve taşra birimlerinin ihtiyaç duyulan kadro sayısı ve unvanlarını, planlanan GYUD Sınav tarihinin ilan edilmesini istedik. İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce; GYUD sınavı ile ilgili tarih belirlemede sona gelindiğini ve en kısa sürede sınav tarihinin ilan edileceğini söyledi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında 20/03/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi gözetilerek Emniyet Genel Müdürlüğünün 27.03.2018 tarih ve 37373650-117(31143)-68653 sayılı yazısında da belirtildiği gibi şehit ve gazi yakınlarına çalışma hayatında kolaylık sağlamak, yapılan görevlendirmeler ile devletimizin ve teşkilatımızın sürekli yanlarında olduğunu hissettirmek görevimiz ve vefa borcumuzdur. Bu nedenle, ilgili sayı ve genelge de göz önünde bulundurulmak suretiyle birimlerimizde hizmetli kadrosunda görevli şehit ve gazi yakınlarımızın büro hizmetlerinde görevlendirilmesi konusunda gerekli duyarlılığın gösterilmesi istenmektedir. Her ne kadar 2018/4 sayılı Genelgede hizmetli kadrosuna atanmış kişiler denilse de genelgenin amacı şehit,gazi, ve yakınlarına hizmetlinin işlerinin yaptırılmaması ve daha iyi çalışma koşullarının sağlanması istemi açıktır. Bu istemin uygulanması için kurumların net bir şekilde bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kanunun 24 ve 25’inci maddesince 2828 yasa gereği istihdam edilen personele yönelik Geçici olarak eklenen 16’ıncı maddesinde “2828 sayılı kanunun ek 1’inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar.” ibaresi kullanılmaktadır.2828 sayılı yasa  gereği istihdam edilen personellerin atamalarının yapılması gerektiğini de dile getirdik.

Heyetimizi sıcak karşılayan İç İşleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce çalışmalarımızın önemine vurgu yaparak kurum olarak yapılması gereken çalışmalara hız vereceğini söyledi.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans