DUYURULAR
Büro Memur-Sen’den Bir Kazanım Daha!

Büro Memur-Sen’den Bir Kazanım Daha!


Dışişleri Bakanlığı merkez ve yurtdışı personellerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını sağlayan yasa teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanarak kanunlaştı. Büro Memur-Sen Genel Merkezi ve Dışişleri Şubemizin yoğun gayretleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları ve diğer kurumların yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde kanunlaşan taleplerimizle, Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan personeller büyük kazanımlar elde ettiler.

1 yıllık bir mücadele ve yoğun bir çalışmanın neticesinde TBMM’de onaylanan kanunla elde edilen kazanımlar şunlardır:

1) Daha önce görev yapılan ülkede savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın hastalık ve can güvenliğini tehdit eden olağanüstü durumları nedeniyle zarar görmesi halinde Diplomatik personele Dışişleri Bakanlığınca bu zararların tazmini yapılmaktaydı. Yeni yasayla söz konusu ödenekten Yurtdışı Sözleşmeli Personel de yararlandırılacaktır. Diğer taraftan Yurtdışı Sözleşmeli Personel artık Savaş ve mahrumiyet bölgelerinde tahliye olması durumunda işsiz kalmayacak başka misyonlarda göreve başlatılacaktır.

2) Savaş, iç karışıklık, tabii afet, salgın ve bulaşıcı hastalıkların yanı sıra, yerel sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler sonucunda ortaya çıkan yaralanma, tıbbi komplikasyon ve hastalanmalar nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Dışişleri Bakanlığının yurtdışı teşkilatında görevli personele tazminat ödenmesinden yurtdışı sözleşmeli personel de yararlandırılacaktır. Tazminatın belirlenmesinde birinci derecenin dördüncü kademesindeki meslek memurunun yurtdışı maaşının esas alınması öngörülmüştür. Ayrıca aynı sebeplerle Türkiye'ye dönmesi ya da başka bir ülkeye geçmesi zorunluluğu doğan personele üç aya kadar yurtdışı maaşı ödenmesi düzenlenmiş olup, bu hükmün Bakanlığın yurtdışı teşkilatında görevli Yurtdışı Sözleşmeli Personele de kapsayacaktır.

3) Son üç kategorideki temsilciliklerimizde (D, E, F bölgelerinde) görev yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla teşvik ödenekleri arttırılacak ve Yurtdışı sözleşmeli personele de bu ödenekten yararlandırılacaktır.

4) Yurtdışında sürekli görevle atanan diplomatik personel gibi Yurtdışı Sözleşmeli personele de artık ülke asgari geçim standartları oranında yabancı para cinsinden Aile ve Çocuk Yardımından yararlandırılacaktır. Yapılan düzenlemeye göre sözleşmeli personel bulunduğu misyondaki tavanda maaş alan sözleşmeli sekreterin maaşının %5’i kadar eş yardımı, her bir çocuk için %2,5 oranında çocuk yardımı alacaktır.

5) Yurtdışına sürekli görevle atanan personelin yararlandığı Eğitim Yardımı %5 arttırılmış ve bu imkândan Yurtdışı Sözleşmeli Personel de yararlanacaktır.

Yukarıdaki kazanımlara ilaveten, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ile yapılan görüşmelerde Nisan ayında yapılan tavan artışlarında %8’in altında kalan ülkelere yeniden tavan artışı yapılması ve en az %8 seviyesine çekilmesi için Maliye Bakanlığı nezdinde görüşmelerin sürdüğünü belirtilmiştir. Bu hususta sendikamızca da bir çalışma yürütülmekte olup, özellikle maaşı düşük olan ülkeler için rapor hazırlanmaktadır.

Habere Bağlı Fotoğraflar


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Zübeyde Hanım Mh. Sebze Bahçeleri Cd. No:86 Kat:7 06400 Altındağ/Ankara
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans