DUYURULAR
Büro Memur-Sen Dava Açtı, Danıştay Yürütmeyi Durdurdu

Büro Memur-Sen Dava Açtı, Danıştay Yürütmeyi Durdurdu


Büro Memur-Sen’in, Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme, Usul ve Esaslarında yer alan düzenlemelerle ilgili Danıştay'da dava açtı. Düzenlemelerin yürütmesini durduran Danıştay, düzenlemeyi yetki yönünden de hukuka aykırı buldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarının belirlendiği düzenleme, 5 Haziran 2014 tarihinde yayınlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından 2014/8 sayılı E-posta ile yayınlanan düzenlemede “Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esasları 02.08.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Ek Ödeme Usul ve Esaslarının 6’ncı maddesinin 1’nci fıkrasının (c) bendinde;” Ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ve bu süreye orantılı olarak ödenir. Ancak, yılda 30 günü geçmeyen izin süreleri için fiilen görev yapma şartı aranmaz. Ek(2), (3), (4) sayılı cetveller ile (5) sayılı cetvelde sayılanlara her yıl yapılacak ek ödeme tutarı hiçbir şekilde 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı itibarıyla belirlenen ek ödeme oranından az olamaz.” Hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre; 1-Yılda 30 günü aşan her türlü izin (yıllık, hastalık, mazeret, doğum öncesi-sonrası, refakat) 2- Mehil müddeti, 3- Görevden uzaklaştırma, tutuklanma, gözaltına alınma, 4-Hizmet içi eğitim, kurs veya seminer, 5- Kurumca yapılan resmi görevlendirmelerin dışındaki herhangi bir nedenle, fiilen görevde bulunulmayan durumlarda ek ödeme yapılmaz.  Anılan maddenin ç bendinde; “Ek 5 sayılı cetvelin “Ek Ödeme Oranı” başlığı altında (B) sütununda yer alan ek ödeme fiilen görev yapıldığı sürece ödenir. Bu ödeme denetim, fatura ve reçete incelemesi, komisyon ve sağlık kurulunda çalışma gibi kriterler esas alınmak suretiyle Kurumca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.” Başkanlığımızca yayımlanan 05.06.2014 tarih ve 2014/7 e-posta ekinde yer alan ödeme kriterleri gereğince; Denetim, fatura ve reçete incelemesi, komisyon ve sağlık kurulunda çalışmanın dışında, herhangi bir sebeple görevden ayrılmalarda, bahse konu ek cetvelin B sütununda yer alan ek ödeme yapılmaz. Ek Ödeme Usul ve Esaslarının 6’ncı maddesinin (b) bendi gereğince; 02.08.2013 tarihinden itibaren yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde, personelin anılan tarihinden itibaren kullandığı 30 günü aşan izin süreleri ile yukarıda belirtilen fiilen görevde bulunulmayan diğer süreler değerlendirilecektir. 2014 yılı için yapılacak ek ödeme oranlarının belirlenmesinde personelin 01/01/2014 tarihinden itibaren kullandığı 30 günü aşan izin süreleri ile yukarıda belirtilen fiilen görevde bulunulmayan diğer süreler değerlendirilecektir.Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yapılacak olan ek ödemede değerlendirilecek izin süreleri ile fiilen görev yapılan günlerin takibi ve 375 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı itibarıyla belirlenen ek ödeme oranının tespiti manuel olarak birimlerin tahakkuk servisleri tarafından yapılacaktır” denildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme ve Usul ve Esaslarıyla ilgili düzenlemeyi değerlendiren Büro Memur-Sen, düzenlemeyi hukuka aykırı olduğunu iddia ederek Danıştay 11’inci Dairesi’nde dava açtı ve düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasını istedi. Bunun üzerine düzenlemeyi inceleyen Danıştay 11’inci Dairesi, Büro Memur-Sen’in talebini haklı buldu. Danıştay 11’inci Dairesi, 30 günü geçen tüm izin süreleri için fiilen görev yapma şartına bağlı olarak ek ödeme yapılamayacağı yönündeki düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Danıştay, düzenlemeyi yetki yönünden de hukuka aykırı buldu. Personele yapılacak ek ödeme tutarları ile ödemeye ilişkin usul ve esasların yönetim kurulunun teklifi ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine bakan tarafından belirlenebileceğini belirten Danıştay, düzenlemelerin İnsan Kaynakları Daire Başkanı imzasıyla yapılamayacağına hükmetti.  

DANIŞTAY'IN VERDİĞİ KARARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans