DUYURULAR
Avrupa Adalet Divanı, Adalet Değil Ancak Zulüm Tesis Eder!

Avrupa Adalet Divanı, Adalet Değil Ancak Zulüm Tesis Eder!


Avrupa Adalet Divanı, Belçika ve Fransa'da başörtüsünü çıkarmayı reddettiği için işten atılan iki Müslüman kadın ile ilgili açılan davada başörtülü işçilerin aleyhine karar vererek son zamanlarda Avrupa’da alışageldiğimiz faşist tutumlara paralel skandal bir karara imza attı.

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı, iş yerlerinde çalışanların "görünür bir biçimde dini, siyasi, felsefi sembolleri taşımaları" hakkında Belçika ve Fransa’dan yapılan iki başvuruya ilişkin meşum kararında "işverenlerin, çalışanların iş yerlerinde iç kurallar gereği herhangi bir siyasi, felsefi veya dini sembolün görünür kullanımını yasaklamasının doğrudan ayrımcılık teşkil etmediğine" hükmederek bu temel özgürlüğü işverenin ideolojik duruşunun insafına bırakmış oldu.

İnsan haklarını ve özgürlükleri evrensel düzeyde teminat altına almak için oluşturulan uluslararası mahkemelerin asli ve öncelikli görevi temel hak ve özgürlükleri evrensel hukuka uygun olarak korumak, bu hak ve özgürlükleri hiç kimsenin veya devletin insafına bırakmamaktır.

AB Adalet Divanı ise bu kararıyla hem kuruluş amacına aykırı bir karar vermiş, hem de kuruluş misyonunda bağlı olduğu evrensel hukuk kurallarını çiğneyerek adaleti değil zulmü tesis etmiştir. dolayısıyla AB Adalet Divanı değil AB Zulüm Divanı olmuştur.

Öte yandan söz konusu kararda başörtüsü dini bir sembole indirgenmiştir. Bu indî yaklaşım maalesef AHİM kararlarında da zaman zaman söz konusu olabilmektedir. Bunun nedeni dini giyim ve görünümü, onu tercih edenin değil de kendisinin bu konulara yaklaşımını merkeze alan üst ve dışardan bir bakışla bakmaktır. Bu yanılgı dini özgürlüklerin sınırlanmasına neden olmaktadır.

Tekrar ediyoruz ki tesettür, başörtüsünü takan kişiler için dini bir sembol değil, dini bir gerekliliktir. Dolayısıyla dini yaşamanın bir gereğidir. Burada yasaklanan bir sembol değil, inancın bizzat kendisidir.

Açıktır ki Mahkeme, Avrupa’da hızla tırmanan faşist ve İslam düşmanı furyanın etkisinde kalarak aldığı bu siyasi kararla faşist kesimlerle bir işbirliği, bir senkronik hareket içerisinde olduğunu ortaya koymuştur. Böylece, sokakta bile başörtüsünün yasaklanacağını vadeden ırkçı faşist siyasetçilerin eli güçlendirilmiş, faşizm hukuk kisvesine büründürülerek meşrulaştırılmak istenmiştir.

Söz konusu karar, sadece dini özgürlükleri yasaklamanın önünü açmakla kalmıyor, aynı zamanda başörtülü kadınların çalışma haklarını da ellerinden alıyor. İnançları gereği başörtüsü takan kadınlara ayrımcılığı yasallaştıran AB Adalet Divanı’nın bu ayrımcı ve dışlayıcı tutumu, ön yargılarla hareket eden kesimleri cesaretlendirmekte, nefret suçlarını teşvik etmektedir.

Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, Almanya gibi ülkelerden yükselen ırkçı söylemlere bütün bir Avrupa’nın teslim olmaya başladığı İslamofobik bir süreç yaşanıyor. İslamofobi Batı’da adeta siyasi bir endüstri haline gelmiş bulunuyor. Bu endüstri gerçekleri perdelemek, hakikatleri çarpıtmak, Avrupa’nın yeni kıblesi olan ırkçılığı meşrulaştırma amacına hizmet etmektedir. İslam’ı karalamak, İslam’ı karalayarak insanları İslam’dan soğutmak ve uzak tutmak, öte yandan da İslam’ın içini boşaltmak bu endüstrinin öncelikleri arasındadır. Batı karşısında başka bir dünyanın mümkün olduğu fikrini canlı tutan ve yeryüzünün tek umudur olan İslam’ı ve Müslümanları izole ederek kapitalist haçlı zihniyetinin kaçınılmaz sonunu geciktirmeye çalışmaktadır.  Bu nedenle de inancını yaşamaya çalışan kadınları ötekileştirmeyi kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Bu süreçten sadece göçmenler ve Müslüman kitleler mağdur olmuyor; aynı zamanda Avrupa sosyolojik bir uçurumun, toplumsal çatışmaların içine sürükleniyor. Engizisyon mantığı ile hareket eden Avrupa kendi altını oyuyor ve karanlık ortaçağını yeniden inşa ediyor. Avrupa, içinde düştüğü siyasi ve ekonomik krizi örtmek ve bu krizden çıkmak için dört elle sarıldığı İslamofobi’nin bu gidişle kendisinin sonunu getirecek bir sosyal tsunamiyi tetikleyeceğinin farkında olamayacak kadar makuliyetini yitirmiş ve irrasyonelleşmiştir. Batı, ya Müslümanlarla birlikte yaşamayı öğrenecek ve Müslümanları kabullenecek ya da etrafına yüksek duvarlar öre öre adeta bir zindana çevirdiği karanlık ülkesinde cehennem yalnızlığına mahkûm olacaktır.

Büyük Memur-Sen ailesi olarak buradan açıkça ilan ediyoruz ki, AB Adalet Divanı dini sembolleri değil Müslümanlığı yasaklamaktadır. Yasakçı zihniyet bilmelidir ki inancımızı yaşamamızı hiç kimse engelleyemez. İnancımızın en küçük detayını bile yasaklamaya kalkan mahkemeleri asla ve asla tanımayacağız.  Yine açıkça ilan ediyoruz ki başörtüsü değil, hukuk dışına çıkan Adalet Divanı'nın kendisi yasa dışıdır. Bu karar Müslümanlar ve vicdanını yitirmemiş herkes için yok hükmündedir. Kararı da, kararın altında imzası olanları da, onların üst aklı olan derin Avrupa'yı da şiddetle kınıyoruz.


ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans