DUYURULAR
Ankara Adliyesi Önünde Simitli Eylem

Ankara Adliyesi Önünde Simitli Eylem


Büro Memur-Sen üyeleri, adliye çalışanlarının çalışma koşullarının düzeltilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara Adliyesi önünde "Simitli eylem" yaptı.

Ankara Adliyesinde görevli Büro Memur-Sen üyesi adliye çalışanları, çalışma koşullarının düzeltilmemesi ve özlük haklarının iyileştirilmemesini basın açıklaması yaparak ve simit yiyerek protesto etti. Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmaya bağlı olarak, hâkim ve savcılara seyyanen bin 155 Türk Lirası zam yapılmasını öngören hükmün de yer aldığı kanun teklifinde, adalet çalışanlarının özlük ve mali haklarının düzeltilmesine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir hükme yer verilmemesini eleştiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Uğur Ünalan, şunları söyledi: "Ne yazık ki kanun teklifinde, hâkim ve savcılar dışındaki adalet çalışanlarının özlük ve mali haklarının düzeltilmesine ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik bir hükme yer verilmemiştir. TBMMye sunulan kanun teklifi; Adalet Bakanlığının sadece hâkim ve savcıların bakanlığı olduğu yönündeki görüş ve eleştirileri haklı çıkarmıştır. Bakanlık, adalet çalışanlarının hâkim ve savcılardan ibaret olmadığını hatırlamalı ve hâkim-savcı dışı personelin sorunlarına eğilmeli ve beklentilerine cevap vermelidir. Hâkim ve savcılara kesenin ağzı açılırken, Bakanlığın bel kemiğini oluşturan, adalet hizmetlerinin yüksek etkinlikle yürütülmesinde ağır sorumluluk yüklenen zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, şoför, emanet memurları, veznedar, icra memurları, icra ve yazı işleri müdürleri, bilgi işlem memurları ve teknik personel ne yazık ki yok sayılmıştır. Adalet Bakanlığında çalışma barışını ve huzurunu bozacak bu yaklaşıma seyirci kalmayız. Bu durumu ve oluşturacağı sonuçları kabullenmeyiz."ADALET ÇALIŞANLARINA NEGATİF AYRIMCILIK VAR
"Eşit işe eşit ücret yaklaşımının hayata geçirilmesine yönelik 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile maktu fazla çalışma ücreti ve görev yolluğu noktasında mağdur edilen hâkim ve savcı dışındaki adalet çalışanları, TBMMye sunulan kanun teklifiyle yeni bir mağduriyetle karşı karşıyadır" diyen Ünalan, şunları söyledi: "Mahkemelerin ve icra dairelerinin iş yükü ve adalet çalışanlarının sorumlulukları artarken, adalet çalışanlarının maaş ve ücretlerinde bu duruma bağlı bir artış yapılmaması büyük bir eksikliktir. Bu eksikliğin üzerine, hâkim ve savcılara yapılması öngörülen maaş iyileştirmesinin kapsamına diğer adalet çalışanlarının dâhil edilmemesi suretiyle negatif ayırımcılık da eklenmiştir."ADALET ÇALIŞANLARININ MAAŞLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

Adalet Bakanlığının, hâkim ve savcılara verdiği maaş artışından adalet çalışanlarının yararlandırılmamasına tepki gösteren Ünalan, "Büro Memur-Sen olarak, Adalet Bakanlığı yetkililerini, adalet çalışanlarının içinde bulunduğu adaletsizliğe bir an önce son vermeye davet ediyoruz. Hâkim ve savcılar için öngörülen maaş artışından Adalet Bakanlığında görev yapan diğer kamu görevlilerinin de yararlanmasını istiyoruz. Hâkim ve savcıların maaşlarında yapılacak maaş iyileştirmesinin kapsamına diğer adalet çalışanları da dâhil edilerek, çalışma huzur ve barışının bozulma riski ortadan kaldırılmalıdır" şeklinde konuştu."YETER Kİ İSTENSİN, İSTEYİNCE OLUYORMUŞ"
"Adalet çalışanlarının, insanca yaşamasının yöntemi olan sosyal devlet anlayışının, hayata geçirilmesine özel önem veren Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağın taleplerimizi gerçekleştirmesi çok zor değildir" diyen Ünalan, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Büro Memurları Sendikası olarak, Adalet Bakanından, adalet çalışanlarının özlük ve çalışma haklarının bir an önce iyileştirilmesini istiyoruz. Adalet çalışanlarının %10una 6 aylık süreyle ve her ay için 200 Türk Lirası fazla çalışma ücreti ödenmesi için kaynak arayan Maliyenin, hâkim ve savcıların maaşlarına bin 155 Türk Lirası zam yapılacak kaynağı bir günde bulabildi. Bu durum; Yeter ki istensin, isteyince oluyormuş dedirtiyor. Adalet çalışanlarının mağduriyetine son vermeye yönelik taleplerimiz karşılanmazsa;  sendika olarak iş bırakma eylemi dâhil her türlü sivil itaatsizlik ve hak arama eylemini hayata geçirmekten kaçınmayacağımızın bilinmesini isteriz."

ANASAYFA | TARİHÇE | YÖNETİM KURULU | TEŞKİLATLARIMIZ | TÜZÜK | ŞUBELERDEN HABERLER | İLETİŞİM | ŞUBE PANELİ | YÖNETİCİ PANELİ

Mebusevleri Mah. İller Sok. No: 13 Tandoğan/ANKARA
Tel : 0 (312) 230 11 39-42 | Fax : 0 (312) 230 11 45
buromemursen@buromemursen.org.tr | www.buromemursen.org.tr

2015 © Büro Memur-Sen Resmi Web Sitesi Her Hakkı Saklıdır.
Analiz Ajans